Nederlands + English

Op een recente conferentie prees de Russische president, Vladimir Poetin, China als Ruslands strategische partner in zowel geopolitieke als economische zin.

Bron: Israel Unwired

De wereld blijft verschuiven van een Amerikaans gecentreerd denkpatroon – naar een denkpatroon dat wordt beheerst door het communistische China en in sommige opzichten geholpen en aangemoedigd door de Russische Federatie. Vladimir Poetin heeft nu duidelijk gemaakt dat zijn voorkeur voor een partner het communistische China is. Op een recente conferentie verdedigde hij openlijk het regime en steunde hij hun vermogen om Taiwan over te nemen – niet met geweld, maar door economische controle.

China van zijn kant ziet de kracht van Rusland als een troef, aangezien het de grootste energieleverancier van het communistische land is. Poetin leek erop te wijzen dat Amerika de regio met rust moet laten en de landen daar hun problemen zelf moet laten oplossen.

Dus wat betekent dit voor Amerika?

In wezen wordt Amerika achter gelaten en ook snel.De gecombineerde macht van Rusland en China is geen partij voor een tanend Amerikaans imperium dat zich meer zorgen maakt over “Wokeism” (= alert zijn op raciale vooroordelen en discriminatie) dan over het verdedigen van zijn nationale belangen.

Op dit moment hoeven Rusland en China alleen maar te wachten en de wereld is van hen.

ENGLISH

At a recent conference, Russian President, Vladimir Putin, praised China as Russia’s strategic partner in both a geo-political and economic sense.

Source: Israel Unwired

The world continues to shift away from an American centric paradigm – to one controlled by Communist China and in some ways aided and abetted by the Russian Federation. Vladimir Putin has now made it clear that his preference for a partner is Communist China. He openly defended the regime at a recent conference and supported their ability to take over Taiwan – not by force, but through economic control.

For its part, China sees Russian strength as an asset as it is the Communist country’s largest energy supplier. Putin seemed to indicate that America needs to leave the region alone and allow the countries there work out their problems on their own.

So where does this leave America?

Essentially, America is being left behind and fast. The combined might of Russia and China are no match for a waning US empire more concerned about “Wokeism” (= to be alert to racial prejudice and discrimination) than defending its national interests.

At this point, all Russia and China need to do is wait and the world is theirs.