Printscreen

Nederlands + English

De dreiging van een kernoorlog is reëel geworden nu Rusland kernbommenwerpers naar de grens van Oekraïne heeft gevlogen.

Er is nog maar één dag verstreken sinds de Oekraïense president Vlodimir Zelensky waarschuwde dat Rusland bereid was kernwapens tegen Oekraïne te gebruiken en nu al heeft Poetin Russische kernbommenwerpers opdracht gegeven in de buurt van de Oekraïense grens te cirkelen.

Zal Poetin daadwerkelijk kernwapens gebruiken? Misschien, maar niet in een vorm die lijkt op een Hollywoodfilm. Kleine tactische kernwapens kunnen voorzichtig worden gelanceerd en op een manier die de schade beperkt tot uitsluitend militaire middelen.

Als Rusland van plan is alleen tactische kernwapens te gebruiken, waarom dan die kernbommenwerpers?

Poetin gelooft al lang in het uitspelen van de harde macht in conflicten. Hij weet dat het Westen niet in staat is hem echt uit te dagen en tegelijkertijd wil hij er zeker van zijn dat hij de klus kan klaren, althans wat de Donbas betreft. Duitsland, Polen en de Baltische staten zijn misschien bereid met hun wapens te rammelen voor de camera, maar Poetin weet dat ze niet veel meer zijn dan nuttige idioten – volledig afhankelijk van de Russische olie en gas.

Rusland probeert de NAVO te splijten en Europa bang te maken met kernbommenwerpers lijkt de beste manier om dat te doen.

**************************************************

**************************************************

ENGLISH:

The threat of a nuclear war just got real as Russia flew nuclear bombers near Ukraine’s border.

Only one day has gone by since Ukrainian President Vlodimir Zelensky warned that Russia was prepared to use nuclear weapons against Ukraine and already Putin has ordered Russia’s nuclear bombers to circle near the Ukrainian border.

Will Putin actually use nukes? Maybe, but not in a form that resembles a Hollywood movie. Small tactical nuclear weapons can be launched carefully and in a manner that limits damage to military assets only.

If Russia is planning only to use tactical nukes then why the nuclear bombers?

Putin has long believed in playing hard power in conflicts. He knows the West does not have the ability to truly challenge him and at the same time he wants to ensure he can finish the job at least as far as the Donbas is concerned. Germany, Poland, and the Baltics maybe willing to saber rattle for the camera, but Putin knows they are little more than useful idiots – completely reliant on Russia’s oil and gas.

Russia is attempting to split NATO and scaring Europe with nuclear bombers appears to be the best way to do it.