Nederlands + English

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders en Kamerlid Raymond de Roon hebben Kamervragen gesteld aan de Minister van Buitenlandse Zaken nadat de Islamitische Republiek het CIDI in Den Haag en haar directeur Naomi Mestrum op een Iraanse terrorisme- en sanctielijst heeft geplaatst.

Bron: Joods.nl

Raymond de Roon, woordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie van de PVV, laat via Twitter weten: “Schandelijke intimiderende actie van regime in Teheran tegen CIDI en medewerkers. Kamervragen met Geert Wilders ingediend bij minister Buitenlandse Zaken. Strekking: maak van bestrijding antisemitisme een topprioriteit & treed hard op tegen deze intimidatie.”

Vragen van de Kamerleden aan Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra:

1.)
Welke maatregelen treft u, nu het Iraanse regime het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) op een terrorisme- en sanctielijst heeft geplaatst?

2.)
Vindt u het ook walgelijk dat de voorzitter van het CIDI met naam en toenaam op de terrorisme- en sanctielijst is geplaatst?

3.)
Wat doet dit met de veiligheid van personen en instellingen in Nederland die zich inzetten vóór Israël en tegen antisemitisme? Lopen zij extra risico?

4.)
Wat zegt deze actie u over het antisemitisme bij het regime van Iran? Gaat u eindelijk een hardere lijn kiezen in relatie tot Iran?

5.)
Bent u, naast uw veroordelende verklaring op Twitter, ook bereid om in internationaal verband uw afschuw uit te spreken over deze gang van zaken?

6.)
Wilt u het bestrijden van antisemitisme en Israëlhaat een topprioriteit maken en serieus forse stappen nemen tegen Iran? Zo nee, waarom niet?

 

*************************************

ENGLISH

PVV party chairman Geert Wilders and MP Raymond de Roon have submitted parliamentary questions to the Minister of Foreign Affairs after the Islamic Republic placed CIDI in The Hague and its director Naomi Mestrum on an Iranian terrorism and sanctions list.

Source: Joods.nl

Raymond de Roon, PVV foreign affairs and defense spokesman, announced via Twitter, “Outrageous intimidating action by regime in Tehran against CIDI and staff. Parliamentary questions with Geert Wilders submitted to Minister of Foreign Affairs. Scope: make combating anti-Semitism a top priority & take tough action against this intimidation.”

MPs’ questions to Foreign Minister Wopke Hoekstra:

1.)
What measures are you taking now that the Iranian regime has placed the Center for Information and Documentation on Israel (CIDI) on a terrorism and sanctions list?

2.)
Do you also find it disgusting that the chairman of the CIDI has been placed on the terrorism and sanctions list by name?

3.)
What does this do to the safety of individuals and institutions in the Netherlands that work for Israel and against anti-Semitism? Are they at extra risk?

4.)
What does this action tell you about anti-Semitism in the regime of Iran? Will you finally take a tougher line in relation to Iran?

5.)
In addition to your condemnatory statement on Twitter, are you prepared to express your disgust at this course of action internationally?

6.)
Will you make combating anti-Semitism and Israel hatred a top priority and take serious strong steps against Iran? If not, why not?