Flash90 Israëlische scholieren op een middelbare school in de Zuid-Israëlische stad Ashdod, 29 november 2020.

Nederlands + English

Onderwijsministerie logistiek niet voorbereid, veel ouders hebben geen sneltest kits

Bron: i24News

Het Israëlische ministerie van Onderwijs heeft zaterdag de vertraging aangekondigd van het plan om schoolkinderen vrij te stellen van quarantaine als ze in contact komen met een drager van het coronavirus, meldde ‘The Times of Israel’ (ToI).

Wegens een tekort aan antigeen sneltesten, zal de vrijstelling van quarantaine voor leerlingen die terug naar school gaan – die zondag in het hele land zou worden ingevoerd in steden met een lage morbiditeit – nu geleidelijk worden uitgerold, volgens het rapport.

De nieuwe richtlijnen voor zelf isolatie voor schoolkinderen, zoals donderdag uitgelegd door het kabinet van de premier en het Israëlische ministerie van Volksgezondheid, zouden deze week van kracht worden in “groene steden”.

In het rapport staat echter dat het Ministerie van Onderwijs zaterdag bevestigde dat het logistiek nog niet was voorbereid en dat er ook nog niet genoeg ouders waren die over antigeen testkits beschikten om op hun kinderen te gebruiken.

Volgens de nieuwe quarantainevoorschriften moeten leerlingen die zijn blootgesteld aan iemand die met Covid-19 is besmet, een PCR-test doen en een negatief resultaat krijgen om naar de klas terug te keren. Eenmaal terug zullen de leerlingen een week lang elke dag een snelle test blijven doen, waarna zij opnieuw een negatieve PCR-test moeten laten zien om helemaal veilig te zijn.

De openbare omroep ‘Kan’ meldde dat zo’n 30 miljoen sneltesten, bedoeld voor gezinnen met schoolkinderen jonger dan 12 jaar, Israël medio oktober zullen bereiken – een aantal waarvan het Ministerie van Onderwijs vreest dat het niet genoeg zal zijn.

Volgens ‘The Times of Israel’ blijft het ook onduidelijk of de tests thuis of op school zullen worden uitgevoerd, en of het plan al dan niet uitsluitend geldt voor schoolkinderen die in contact komen met dragers van het coronavirus.

Deze stap om het quarantaine mandaat te versoepelen komt omdat Israël een neerwaartse trend van Covid-19 gevallen blijft ervaren, wat volgens het Ministerie van Volksgezondheid een teken is dat de vierde golf van het virus zijn einde nadert.

 

ENGLISH:

Education Ministry not prepared logistically, many parents don’t have rapid-test kits

Source: i24News

On Saturday, Israel’s Education Ministry announced the slowing down of the plan to exempt schoolkids from quarantine if they come into contact with a coronavirus carrier, The Times of Israel (ToI) reported.

Due to a shortage of antigen rapid tests, the quarantine exemption for students back in school – set to be implemented across the country in cities with low morbidity on Sunday – will now be rolled out gradually, according to the report.

The new self-isolation guidelines for schoolchildren, as explained on Thursday by the Prime Minister’s Office and Israel’s Health Ministry, would take effect this week in “green cities.”

However, the report states that on Saturday, the Education Ministry confirmed that it was not yet prepared logistically nor do enough parents have antigen test kits to use on their children.

Under the new quarantine regulations, students exposed to someone infected with Covid-19 will need to take a PCR test and receive a negative result to return to the classroom. Once back, the students will continue with rapid tests every day for a week, which they will then need to produce another negative PCR test to be all-clear.

The Kan public broadcaster reported that some 30 million rapid tests meant for families with schoolchildren younger than 12-years-old will reach Israel by mid-October – a number which the Education Ministry is concerned will not be enough.

Rules also remain unclear, The Times of Israel suggests, whether the tests will be administered at home or in school, and whether or not the plan applies exclusively to schoolchildren who come into contact with coronavirus carriers.

This move to ease the quarantine mandate comes as Israel continues to experience a downtrend of Covid-19 cases, which the Health Ministry indicates is a sign that the fourth wave of the virus is nearing its end.