NEDERLANDS + ENGLISH
Uw dorst lessen met zeewater. Innovatie en ontzilting technologieën in Israël. Ongeveer 60% van het huishoudelijk gebruik van het hele land, wordt geproduceerd door het ontzilting proces. Dit is werkelijk een grote verandering voor Israël tussen nu en 10 jaar geleden. Het ontzilte zeewater wordt huishoudelijk gebruikt in onze huizen. Vandaag ruw geschat zo’n 70& procent van ons huishoudelijk gebruik komt van het ontzilten van zeewater. Dit is de grootste ontzilting fabriek van zijn soort in de wereld. We kunnen meer dan 20% van de totale drinkwater vraag in Israël voorzien. Door het bouwen van verschillende grote ontzilting fabrieken is er heden ten dage geen probleem met de watervoorziening voor het hele land. Al deze fabrieken ontvangen water uit de Middellandse Zee. Ze gaan door het hele proces en tegen het einde geven ze dit water door, ontzilt water, als drinkwater wat doorgegeven wordt aan het nationale netwerk. We werken erg milieuvriendelijk, we hebben een grote pijp geïnstalleerd, het was de eerste keer dat dit gedaan werd in de wereld, om schade te voorkomen. In de natuurlijke reserves tussen ons en de zee. Dit is werkelijk een leidende kracht in ontzilting wereldwijd.

ENGLISH
Quenching your thirst with sea water. Innovation and desalination technologies in Israel. About 60% of the domestic use of the whole country, is produced by the desalination process. This is really a big change for Israel between now and 10 years ago. The desalinated sea water is used domestically in our homes. Today roughly about 70& percent of our domestic use comes from desalinating sea water. This is the largest desalination plant of its kind in the world. We can supply more than 20 percent of the total drinking water demand in Israel. Today, by building several large desalination plants, there is no problem with the water supply for the entire country. All these plants receive water from the Mediterranean Sea. They go through the whole process and at the end they pass this water, desalinated water, as drinking water which is passed to the national network. We work very environmentally friendly, we installed a big pipe, it was the first time this was done in the world, to avoid damage. In the natural reserves between us and the sea. This is really a leading force in desalination worldwide.