NEDERLANDS + ENGLISH
Jack van der Tang interviewt Rabbi Moshe Peleg uit Jerusalem over Mea Shearim. Mea Sjearim is een van de oudste wijken van Jeruzalem. Het werd vanaf ongeveer 1870 gebouwd door chassidische joden die tot dan toe in de Oude Stad woonden. Daar was echter te weinig plaats, en dus kocht men een stuk land ten noordwesten van de stad. Moshe Peleg is een rabbijn uit de wijk Mea Shearim in Jerusalem. Hij leidt een opvangcentrum om Joodse jonge vrouwen die te maken hebben gehad met incest, alcohol, drugsgebruik of zijn misbruikt door Arabische loverboys en door hun familie op straat zijn gezet, weer zelfstandig te maken.
Website Shorashim Center, https://www.beera.co.il/shorashim

ENGLISH
Jack van der Tang interviews Rabbi Moshe Peleg from Jerusalem about Mea Shearim. Mea Shearim is one of the oldest neighborhoods in Jerusalem. It was built from about 1870 by Hasidic Jews who until then had lived in the Old City. However, there was not enough space there, so they bought a piece of land northwest of the city. Moshe Peleg is a rabbi from the Mea Shearim neighborhood in Jerusalem. He runs a shelter to help Jewish young women who have experienced incest, alcohol, drug, abuse or have been abused by Arab loverboys and thrown out into the streets by their families regain independence.
Website Shorashim Center, https://www.beera.co.il/shorashim