NEDERLANDS + ENGLISH

IsraelCNN.com Production

Nederlands
In deze aflevering vervolgen we het gesprek met rabbijn Moshe Peleg. Deze keer gaat het over zijn project in het hart van Jeruzalem. Misschien heeft u wel een romantisch beeld over Jeruzalem en Israël, maar de werkelijkheid is dat de situatie onder de jongeren achteruit gaat. Het gebruik van alcohol en drugs neemt toe. Meisjes vanaf 15 tot vrouwen van 25 jaar komen soms onbedoeld in lastige situaties terecht. Sommige vallen in handen van Arabische loverboys, drugs- en alcoholgebruik, incest, etc. zorgen dat een hele groep onbereikbaar lijkt. Het is de rabbijn die zich verantwoordelijk voelt voor deze risicovolle groep. Hij vangt meisjes op, zorgt voor studies, spreekt met hen, helpt waar mogelijk is. De resultaten zijn verbluffend. Helaas loopt het project tegen zijn grenzen wegens tekort aan financiële ondersteuning. Een boeiend gesprek met opmerkelijke getuigenissen.
Voor meer info: www.meomek-halev.org.il/ en de website: www.beera.co.il/shorashim/index.html

English
In this episode we continue the conversation with Rabbi Moshe Peleg. This time it’s about his project in the heart of Jerusalem. You may have a romantic view of Jerusalem and Israel, but the reality is that the situation among young people is deteriorating. The use of alcohol and drugs is on the increase. Girls between the ages of 15 and 25 sometimes find themselves in difficult situations unintentionally. Some fall into the hands of Arab lover boys, drugs and alcohol use, incest, etc. making an entire group seem unreachable. It is the rabbi who feels responsible for this high-risk group. He shelters girls, takes care of studies, talks to them, helps where possible. The results are astonishing. Unfortunately, the project is reaching its limits due to a lack of financial support. A fascinating conversation with remarkable testimonies.
For more information: www.meomek-halev.org.il/ and the website: www.beera.co.il/shorashim/index.html