Van links naar rechts: Russische marine, Rosh HaYeshiva van South Fallsburg Shabbat.com, Reb Elya
From left to right: Russian Navy, Rosh HaYeshiva of South Fallsburg Shabbat.com, Reb Elya
(Shutterstock)

Nederlands + English

Terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne officieel van start gaat, begon deze rabbijn speciale kleren te dragen voor het verwelkomen van de Messias

Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Ezechiël 38:2 (HSV)

Door Israel365News – David Sidman

Rusland voert officieel oorlog tegen Oekraïne. Russische veiligheidsfunctionarissen kondigden aan dat ze met succes de Oekraïense luchtverdedigingssystemen hebben uitgeschakeld en de infrastructuur van de Oekraïense luchtmachtbases hebben geneutraliseerd. Rook is te zien is van een Oekraïens militair vliegveld in Chuguev. Oekraïne meldde ook dat vijandelijke Russische troepen de controle over twee dorpen in het oosten van het land volledig hebben overgenomen, terwijl ondergrondse gangen zijn omgebouwd tot schuilkelders.

En terwijl veel mensen zich in veiligheid hebben gebracht, bereidt een rabbijn zich voor op de komst van de Messias, meldt Matzav.

Rabbi Elya Ber Wachtfogel, directeur van Yeshiva (seminarie) Gedolah Zichron Moshe van South Fallsburg, New York trok vorige week formele kleding aan die alleen op Shabbat gedragen wordt, toen hij het nieuws hoorde van de beweging van Russische oorlogsschepen door de rivier de Dardanellen. De reactie van de rabbijn is gebaseerd op de Zohar, waarvan de Kabbalistische leer onthult dat wanneer de Russen de rivier de Dardanellen zullen oversteken, dit het begin zal zijn van een reeks gebeurtenissen voordat de Messias komt.

De betekenis van het dragen van Shabbat kleding is een traditie van Joodse heiligen uit respect voor de Messias die verwacht wordt te komen en het daadwerkelijk dragen ervan betekent dat de persoon in ware afwachting is van de komst van Mashiach.

Rav Elya Ber zei onlangs tegen een talmid: “Ik heb 70 jaar op dit moment gewacht.”

 

ENGLISH:

As Russia-Ukraine war is officially launched, This rabbi started wearing special clothes for welcoming Messiah

O mortal, turn your face toward Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal. Prophesy against him Ezekiel 38:2 (The Israel BibleTM)

By Israel365News – David Sidman

Russia has officially waged war against Ukraine. Russian security officials announced that they have successfully attacked Ukraine’s air defense systems. neutralizing the infrastructure of Ukrainian Air Force bases as smoke can be seen billowing from a Ukrainian military airport in Chuguev. Ukraine also reported that enemy Russian forces have completed seized control of two villages in the country’s east as underground subways have been converted into bomb shelters.

And while the fear of war has sent many people scrambling for safety, one rabbi is making preparations for the Messiah’s imminent arrival reports Matzav.

Rabbi Elya Ber Wachtfogel, principal of Yeshiva (seminary) Gedolah Zichron Moshe of South Fallsburg, New York donned formal clothing only worn on Shabat (Sabbath) clothing last week when he heard the news of the movement of Russian warships through the Dardanelles River. The response of the rabbi is based on the Zohar whose Kabbalistic teachings reveal that when the Russians will cross the Dardanelles River, it will trigger the start of a series of events before the Messiah comes.

The significance of wearing Shabbat clothes is a tradition from Jewish saints out of respect for the Messiah who is expected to come and actually wearing them means that the person is in true anticipation of Mashiach’s coming.

Rav Elya Ber recently told a talmid, “I’ve been waiting for this moment for 70 years.”