Illustratief – Een Iron Dome luchtverdedigingssysteem lanceert raketten om raketten te onderscheppen die vanuit de Gazastrook richting Israël worden afgevuurd, gezien vanuit Gaza-stad, 21 april 2022. (Foto: Attia Muhammed/Flash90)
Illustrative – An Iron Dome air defense system launches missiles to intercept rockets fired from the Gaza Strip toward Israel as it seen from Gaza City, April 21, 2022. (Photo: Attia Muhammed/Flash90)

Nederlands + English

Twee dagen na de verkiezingen in Israël, waarvan de resultaten wijzen op een rechtse regering die zal worden gevormd door Benjamin Netanyahu van de Likud-partij, vuurden strijdtroepen in Gaza een salvo van raketten af op Israël, waardoor in verschillende Israëlische steden waarschuwingssirenes voor raketten loeiden.

Door: Allisraelnews

Een woordvoerder van de Israel Defense Forces meldde dat het Iron Dome luchtverdedigingssysteem ten minste één raket onderschepte die vanuit het door Hamas geregeerde Gaza naar Israël werd gelanceerd; de raket ontplofte in de lucht en de brokstukken vielen in een open veld.

Er waren geen meldingen van gewonden of schade aan gebouwen bij de aanval op Israël, maar de inwoners van Nirim, Ein HaShlosha en Kissufim, drie Israëlische steden op vier tot vijf kilometer van Gaza, zagen zich genoodzaakt dekking te zoeken.

In andere Israëlische steden, waar de afgevuurde raketten hun baan volgden in de richting van onbewoonde gebieden, klonken geen sirenes die waarschuwden voor raketten.

De aanvallers uit Gaza vuurden nog drie raketten af op de Joodse staat, maar die bereikten het Israëlische grondgebied niet en explodeerden binnen de Strook.

Aangenomen wordt dat de aanval een reactie was op de moord op de hoge Palestijnse Islamitische Jihad-commandant Farouk Salameh in Jenin eerder op donderdag, toen de gezochte terrorist zich verzette tegen zijn arrestatie en er een vuurgevecht uitbrak.

De IDF en de Israëlische grenspolitie gaven een gezamenlijke verklaring uit waarin stond dat Salameh betrokken was bij de moord op oud-politieagent Noam Raz op 15 mei, en nog meer aanvallen had gepland.

Geen enkele terreurgroep in Gaza heeft de verantwoordelijkheid voor de raketaanvallen van donderdag opgeëist. In het verleden heeft Israël gereageerd met precisie luchtaanvallen op militaire doelen van Hamas, ongeacht de groep die de aanval lanceerde. Zelden richtte het zijn reactie op de Islamitische Jihad, als die terreurgroep de verantwoordelijkheid opeiste.

De laatste keer dat raketten werden afgevuurd vanuit Gaza was in augustus, tijdens een driedaags gevecht tussen Israël en de Islamitische Jihad waarbij zo’n 1.175 raketten lukraak op Israël werden afgevuurd.

 

ENGLISH

Two days after Israel’s elections, the results pointing to a rightwing government to be built by the Likud party’s Benjamin Netanyahu, forces in Gaza fired a salvo of rockets into Israel, with rocket-warning sirens blaring in several Israeli towns.

By: Allisraelnews

An Israel Defense Forces spokesperson reported that the Iron Dome aerial defense system intercepted at least one rocket launched from Hamas-ruled Gaza towards Israel; the rocket exploded in midair, with debris falling in an open field.

There were no reports of injuries or damage to property in the attempted attack on Israel, but the residents of Nirim, Ein HaShlosha and Kissufim, three Israeli towns four to five kilometers from Gaza, were compelled to run for cover.

Rocket-warning sirens did not sound in other Israeli cities, where the fired rockets or missiles traced trajectories toward uninhabited areas.

The Gazan attackers fired three additional rockets toward the Jewish state, which failed to reach Israeli territory, exploding within the Strip.

It is believed that the attack was a response to the killing of senior Palestinian Islamic Jihad commander Farouk Salameh in Jenin earlier on Thursday, when the wanted terrorist resisted arrest and a gun battle broke out.

The IDF and the Israel Border Police issued a joint statement saying that Salameh was involved in the killing of veteran police officer Noam Raz on May 15, and had been planning further attacks.

No terror group in Gaza has claimed responsibility for Thursday’s rocket attacks. In the past, Israel has responded with surgical airstrikes against Hamas military sites regardless of the group launching the attack. More rarely, it has directed its response at Islamic Jihad, if the terror group has claimed responsibility.

The last time rockets were fired from Gaza was in August, during a three-day battle between Israel and the Islamic Jihad that saw some 1,175 rockets fired indiscriminately upon Israel.