Palestinian demonstrators clash with Israeli police at Jerusalem’s Al-Aqsa mosque compound on April 15, 2022. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

Nederlands + English

Ramadan geweld duurt voort: Arabieren stenigen bus in de buurt van de Oude Stad terwijl terroristen de controle over de Tempelberg overnemen

Bron: Israel Unwired

Het geweld blijft toenemen in Israël tijdens de Ramadan, waar veel moslims worden geïndoctrineerd om Joden aan te vallen als onderdeel van het brede scala van activiteiten in de “heilige” maand. Terwijl veel gelovigen gewoon naar huis gaan, is er tijdens de ramadan altijd een toename geweest van het aantal aanvallen op Joden.

Zondagochtend werd een bus die regelmatig Joden naar de Westelijke Muur in Jeruzalem brengt, aangevallen door een bende Arabieren die stenen naar de bus gooiden. Vijf passagiers raakten gewond toen stenen door de ruiten van de bus werden gegooid.

Een van de gewonde passagiers sprak over de aanval:

“Godzijdank was mijn bus de eerste van de dag,” zei hij. “Alleen ik en de chauffeur zaten in de bus. Wat kan ik zeggen? G-d zorgde voor ons.

“Een steen sloeg door het raam en raakte mijn schouder. Ik heb vermoedelijke een botbreuk. Ik zat onder de glasscherven en viel op de grond. Op een of andere manier slaagde de chauffeur erin om de bus op de weg te houden en ons te redden.


Oud-premier Bibi Netanyahu reageerde op de busaanval en andere aanvallen op Joden die naar de Westelijke Muur lopen:

“Werkelijk schokkend. We moeten hard optreden tegen terrorisme en onmiddellijk de vrede en orde herstellen in de hoofdstad van Israël.”

Arabische terroristen namen eveneens de Tempelberg over, waarbij ze grote stenen sjouwden om voor de ingang te plaatsen om Joden ervan te weerhouden naar boven te gaan. Deze terroristen barricadeerden zich ook in de Al Aqsa Moskee in de hoop dat zij de veiligheidstroepen zouden kunnen afschrikken.

De Israëlische politie drong het complex binnen en arresteerde de aanvallers.

ENGLISH

Ramadan Violence Continues: Arabs Stone Bus Near The Old City While Terrorists Take Control Of The Temple Mount

Source: Israel Unwired

Violence continues to surge in Israel during Ramadan, where many Muslims are indoctrinated to attack Jews as part of the “holy” month’s broad range of activities. While many worshipers simply go home, there has always been an uptick in attacks against Jews during Ramadan.

Sunday morning a bus that regularly takes Jews to the Western Wall in Jerusalem was attacked by a gang of arabs throwing rocks at it. Five passengers were injured as rocks smashed through the bus windows.

One of the passengers who was injured spoke about the attack:

“Thank G-d my bus was the first one of the day,” he said. “It was just me and the driver on the bus. What can I say? G-d was looking out for us.

“A rock smashed through the window and hit me on the shoulder. I have a suspected fracture. I was covered in fragments of glass. I hit the floor, and somehow the driver managed to keep the bus on the road and got us out of there.”

Former Prime Minister Bibi Netanyahu responded to the bus attack and other attacks against Jews walking to the Western Wall:

“Truly shocking. We must take harsh action against terrorism and immediately restore peace and order to Israel’s capital.”

Arab terrorists also took over the Temple Mount, hauling large stones in order to place in front of the entrance to stop Jews from ascending. These terrorists also barricaded themselves inside the Al Aqsa Mosque in hopes that they would be able to stave off security forces.

Israeli police entered the complex and arrested the attackers.