NEDERLANDS + ENGLISH
Geweldige en verbijsterende originele footage van de Jom Kipoer-oorlog. Het zijn ruwe opnamen van IDF & Defense Establishment Archives in kleur.
De Jom Kipoer-oorlog of Oktoberoorlog, ook bekend als de Ramadanoorlog, was een militair conflict tussen Israël en een coalitie gevormd door Egypte en Syrië, tussen 6 oktober 1973 en 22 of 25 oktober afhankelijk van het oorlogsfront.
Datum: 6 okt. 1973 – 25 okt. 1973
Resultaat: Wapenstilstand, na Resolutie 338 Veiligheidsraad Verenigde Natie

ENGLISH
Amazing and stunning original footage of the Yom Kippur War. These are raw footage from IDF & Defense Establishment Archives in color.
The Yom Kippur War or October War, also known as the Ramadan War, was a military conflict between Israel and a coalition formed by Egypt and Syria, between October 6, 1973 and October 22 or 25 depending on the war front.
Date: Oct. 6, 1973 – Oct. 25, 1973
Result: Armistice, following United Nations Security Council Resolution 338