Israëli’s protesteren tegen coalitieleden en de geplande justitiële hervorming buiten een conferentie
in Airport City, 22 maart 2023. Op de foto: Minister van Landbouw Avi Dichter. (Flash90)
Israelis protest against coalition members and the planned judicial overhaul outside

a conference in Airport City, March 22, 2023. Pictured: Agriculture Minister Avi Dichter. (Flash90)

Nederlands + English

Een anti-regeringsdemonstrant viel minister van Landbouw Avi Dichter aan tijdens de “Dag van de Verlamming.”

Door JNS

Een Israëlische vrouw is donderdag gearresteerd omdat zij minister van Landbouw Avi Dichter op het hoofd sloeg met een vlag tijdens een protest tegen het programma voor justitiële hervorming van de regering.

Meer dan 150 demonstraties vinden plaats in heel Israël als onderdeel van een “Dag van Verlamming,” die in de ochtend begon met een protest op het Airport City bedrijvenpark naast de oostelijke ingang van Ben-Gurion Airport.

De demonstranten blokkeerden de wegen voor een conferentie waaraan werd deelgenomen door Dichter en minister van Economie Nir Barkat.

De demonstranten drongen het conferentiecomplex binnen, schreeuwden “Schande” en bedreigden de kabinetsleden.

Premier Benjamin Netanyahu zei in een reactie: “Ik veroordeel de aanval op minister Avi Dichter door een linkse activist ten zeerste en eis dat de oppositieleiders onmiddellijk een einde maken aan de anarchie, het geweld en de opruiing tegen gekozen functionarissen.

“Ik eis dat de politie en het Openbaar Ministerie onmiddellijk en krachtig optreden tegen iedereen die een hand legt op gekozen ambtenaren – voordat het te laat is.”

Eerder donderdag werd een verslaggever van de conservatieve Israëlische nieuwszender Channel 14 lastiggevallen door demonstranten bij het Airport City complex en kon haar live verslag niet afmaken.

Demonstranten waren ook van plan om Netanyahu opnieuw te verhinderen te vertrekken voor een diplomatieke reis, na eerdere mislukte pogingen om de premier te verhinderen naar Rome en Berlijn te vliegen in de afgelopen twee weken. Netanyahu zou donderdagavond naar Londen vertrekken voor een ontmoeting met de Britse premier Rishi Sunak.

Tientallen demonstranten zijn gearresteerd wegens geweld en het blokkeren van belangrijke wegen in verschillende delen van het land tijdens de massale ordeverstoringen.

*****************************

ENGLISH

An anti-government demonstrator attacked Agriculture Minister Avi Dichter during “Day of Paralysis.”

By JNS

An Israeli woman was arrested on Thursday for striking Agriculture Minister Avi Dichter on the head with a flag during a protest against the government’s judicial reform program.

More than 150 demonstrations are taking place across Israel as part of a “Day of Paralysis,” which began in the morning with a protest at the Airport City business park adjacent to the eastern entrance to Ben-Gurion Airport.

The protesters were blocking the roads ahead of a conference featuring the participation of Dichter and Economy Minister Nir Barkat.

The protesters broke into the conference complex, shouting “Shame” and threatening the Cabinet members.

In response, Prime Minister Benjamin Netanyahu said, “I strongly condemn the attack on Minister Avi Dichter by a left-wing activist and demand that opposition leaders immediately stop the anarchy, violence and incitement against elected officials.

“I demand that the police and the State Attorney’s Office take immediate and firm action against anyone who lays a hand on elected officials—before it’s too late.”

Earlier Thursday, a reporter from conservative Israeli news station Channel 14 was harassed by protesters at the Airport City complex and was unable to finish her live report.

Demonstrators were also planning to again block Netanyahu from departing for a diplomatic trip after previous unsuccessful attempts to prevent the premier from flying to Rome and Berlin over the past two weeks. Netanyahu is scheduled to depart for London on Thursday evening to meet with British Prime Minister Rishi Sunak.

Dozens of protesters have been arrested for violence and blocking major roads in different parts of the country amid the mass disruptions.