Nederlands
Hoewel het Hebreeuws de taal van studie en gebed was gebleven, was het eeuwenlang geen gesproken taal meer geweest. Weinigen geloofden dat het weer een alledaagse taal kon worden, maar één man geloofde dat wel en wijdde zijn leven aan het doen herleven van het Hebreeuws. Zijn naam was Eliezer Ben-Yehuda. De heropleving van de Hebreeuwse taal vond plaats in Europa en Palestina tegen het einde van de 19e eeuw en in de 20e eeuw, waardoor het taalgebruik veranderde van de heilige taal van het jodendom in een gesproken en geschreven taal die voor het dagelijks leven in Israël wordt gebruikt

English
While Hebrew had remained the language of study and prayer, it had not been a spoken language for centuries. Few believed it could again become a tongue of everyday speech, but one man did, and dedicated his life to reviving Hebrew. His name was Eliezer Ben-Yehuda. The revival of the Hebrew language took place in Europe and Palestine towards the end of the 19th century and into the 20th century, transforming it from the sacred language of Judaism into a spoken and written language used for everyday life in Israel