Speciale koelmuts ontworpen om haaruitval als gevolg van chemotherapie te voorkomen (Foto: Assuta Ashdod
Special cooling cap designed to prevent hair loss resulting from chemotherapy (Photo: Assuta Ashdod)

Nederlands +English

Het Samson Assuta Ashdod University Hospital in het zuidelijke district van Israël heeft een nieuwe behandeling ontwikkeld die haaruitval als gevolg van chemotherapie vermindert.

De revolutionaire behandeling heeft tot nu toe een vermindering van 70% in haaruitval bij zijn patiënten vastgesteld. De unieke behandeling bestaat uit een speciaal ontworpen koelmuts voor kankerpatiënten. De kap voorkomt haaruitval door ervoor te zorgen dat de temperatuur van de hoofdhuid niet hoger wordt dan 68 graden Fahrenheit (20 graden Celsius).

Dr. Larisa Rivo, directeur van het Oncologisch Instituut, zei dat technologische innovatie patiënten helpt om beter om te gaan met bijwerkingen van verschillende behandelingen.

“Gelukkig maakt technologische vooruitgang het mogelijk om niet alleen met de ziekte zelf om te gaan, maar ook met de bijwerkingen van [kanker] en de behandelingen ervoor. Het fenomeen haaruitval heeft bij chemotherapiepatiënten tot grote trauma’s geleid. Gelukkig hebben we vandaag een nieuwe stap gezet om dit fenomeen tot het verleden te laten behoren,” zei Rivo.

“Kanker is een complexe en veeleisende ziekte, maar in tegenstelling tot vroeger beschikt de huidige geneeskunde over een breed scala aan middelen om de ziekte te behandelen, aan te pakken en te genezen. Technologische vooruitgang betekent dat veel ziekten nu behandeld en zelfs verslagen kunnen worden,” voegde ze eraan toe.

De piepkleine Joodse staat speelt gezien zijn grootte een prominente rol op het gebied van medische innovatie.

In juni kondigde een medisch team van het Hadassah Medical Center in Jeruzalem aan dat het een experimentele behandeling had ontwikkeld voor de dodelijke kanker multiple myeloma. De experimentele behandeling had naar verluidt een succespercentage van 90%.

 

**************************************

ENGLISH

The Samson Assuta Ashdod University Hospital in Israel’s southern district has developed a new treatment that reduces hair loss resulting from chemotherapy.

The revolutionary treatment has so far noted a reduction of 70% in hair loss among its patients. The unique treatment consists of a specially designed cooling cap for cancer patients. The hat prevents hair loss by ensuring that the temperature of the scalp does not exceed 68 degrees Fahrenheit (20 degrees Celsius).

Dr. Larisa Rivo, director of the Oncology Institute, said technological innovation helps patients better handle side effects from various treatments.

“Fortunately, technological progress makes it possible not only to deal with the disease itself but also with the side effects derived from [cancer] and the treatments for it. The phenomenon of hair loss for chemotherapy patients has caused them great trauma. Fortunately, today we have taken another step towards making this phenomenon a thing of the past,” Rivo said.

“Cancer is a complex and challenging disease, but unlike in the past, today’s medicine has a wide variety of tools to treat, deal with, and cure it. Technological progress means that many diseases can now be dealt with and even beaten,” she added.

The tiny Jewish state plays a prominent role in the field of medical innovation given its size.

In June, a medical team from the Hadassah Medical Center in Jerusalem announced it had developed an experimental treatment for the lethal multiple myeloma cancer. The experimental treatment reportedly noted a 90% success rate.