Nederlands + English

Waters veroordeelde de annuleringen als het resultaat van “kwaadaardige leugens” verspreid door wat hij noemde “idioten van de Israël-lobby”.

Door: i24News

De bekende muzikant Roger Waters, voormalig lid van Pink Floyd, is verwikkeld geraakt in een nieuwe controverse toen hotels in Buenos Aires en Montevideo zijn reserveringen voor geplande concerten annuleerden vanwege beschuldigingen van antisemitisme.

De annuleringen, die worden toegeschreven aan plaatsgebrek bij de etablissementen, hebben geleid tot beschuldigingen van Waters, die de “anti-Israëlische lobby” ervan beschuldigt de boycot te hebben georganiseerd.

In een interview met de Argentijnse krant Pagina 12, beschuldigde Waters de annuleringen als het resultaat van “kwaadaardige leugens” verspreid door wat hij “idioten van de Israël-lobby” noemde.

Terwijl Waters zich voorbereidde op concerten in Buenos Aires op 21 en 22 november, beweerde de muzikant dat hotels in de Argentijnse hoofdstad en Montevideo, waar hij ook zou optreden, weigerden hem te ontvangen zonder opgaaf van redenen.

De voorzitter van het centrale comité van Bnei Israël van Uruguay, Robbie Schindler, maakte bezwaar tegen Waters’ aanwezigheid in een brief aan het Sofitel hotel, waarin hij er bij hen op aandrong de muzikant niet te ontvangen.

Anna KURTH / AFPDe Britse muzikant en medeoprichter van de Pink Floyd band Roger Waters treedt op tijdens een optreden in de Accor Arena in Parijs, Frankrijk.

Schindler veroordeelde Waters en beweerde dat hij zijn status als artiest gebruikt om leugens te verspreiden en haat te zaaien tegen Israël en de Joden.

De situatie verergerde na de opmerkingen van Waters sinds 7 oktober, waarin hij de terroristen van Hamas in Gaza verdedigde door te beweren dat de organisatie geen gruweldaden beging zoals het vermeende doden van kinderen.


Anna KURTH / AFPDe Britse muzikant en medeoprichter van de Pink Floyd band Roger Waters treedt op tijdens een optreden in de Accor Arena in Parijs, Frankrijk.

Waters, die bekend staat als een uitgesproken antizionistisch figuur, werd in Buenos Aires aangeklaagd wegens “het aanzetten tot rassenhaat en het aanzetten tot misdaden”.

De klacht stelt dat Waters’ uitspraken zouden kunnen bijdragen aan de verspreiding van antisemitisme en aanzetten tot haat tijdens zijn concerten in Argentinië.

**********************************

********************************************

ENGLISH

Waters denounced the cancellations as a result of “malicious lies” propagated by what he referred to as “idiots from the Israel lobby”

By: i24News

Renowned musician Roger Waters, former member of Pink Floyd, has found himself embroiled in a new controversy as hotels in Buenos Aires and Montevideo canceled his reservations ahead of scheduled concerts due to accusations of antisemitism.

The cancellations, attributed to lack of space by the establishments, have drawn allegations from Waters, who accuses the “anti-Israeli lobby” of orchestrating the boycott.

In an interview with Argentinian newspaper Pagina 12, Waters denounced the cancellations as a result of “malicious lies” propagated by what he referred to as “idiots from the Israel lobby.”

As Waters prepared for concerts in Buenos Aires on November 21 and 22, the musician claimed that hotels in the Argentinian capital and Montevideo, where he is also slated to perform, refused to accommodate him without providing any reasons.

The president of the central committee of Bnei Israel of Uruguay, Robbie Schindler, expressed opposition to Waters’ presence in a letter to the Sofitel hotel, urging them not to host the musician.

Anna KURTH / AFPBritish musician and co-founder of the Pink Floyd band Roger Waters performs on stage at the Accor Arena in Paris, France.

Schindler condemned Waters, alleging that he utilizes his status as an artist to spread lies and foster hatred toward Israel and Jews.

The situation intensified following Waters’ remarks since October 7, where he defended Hamas terrorists in Gaza, asserting that the organization did not commit atrocities such as the alleged killing of infants.


Anna KURTH / AFPBritish musician and co-founder of the Pink Floyd band Roger Waters performs on stage at the Accor Arena in Paris, France.

Waters, known as a vocal anti-Zionist figure, faced a formal complaint filed in Buenos Aires accusing him of “inciting racial hatred and advocating crimes.”

The complaint argues that Waters’ statements could contribute to the proliferation of antisemitism and incite hatred during his concerts in Argentina.