Nederlands + English

Vorige week was de wereld getuige van het samengaan van de Chinese Communistische Partij met het Russische leger in het Verre Oosten van Rusland. Dit gebeurde ondanks de oorlog die in het westen van Rusland woedt in de Oekraïne.

Door Israel Unwired – David Mark

Deze ontwikkeling, in combinatie met de blokkade van Taiwan door het Chinese vasteland, heeft iedereen in de wereld gealarmeerd. Tegelijkertijd stevent Iran af op een daadwerkelijk kernwapen. WW3 angsten worden vaak overdreven, maar het lijkt erop dat we al in de vroege stadia van de derde wereldoorlog zijn beland.

Toen Hitler in 1939 Polen binnenviel, was er nog ruim een jaar te gaan voordat Japan Pearl Harbor aanviel. Niemand ontkende ten tijde van de Duitse inval in Polen dat de wereld in een nieuwe wereldoorlog was beland.

Hier hebben we Rusland en Wit-Rusland die samen optrekken tegen Oekraïne. Kazachstan lijkt ook aan de kant van Rusland te staan. Servië, met de hulp van Rusland, bereidt zich voor om achter Kosovo aan te gaan. De NAVO breidt zich actief uit naar Zweden en Finland terwijl ze Oekraïne helpt tegen Rusland.

China bereidt waarschijnlijk een grootschalige invasie van Taiwan voor – WO3 is nu nabij.

Dus waar is Biden in dit alles? Helaas is hij meer en meer aan het dementeren, terwijl niet alleen de wereld om hem heen in brand staat, maar ook de onrust onder de bevolking en de angst voor een burgeroorlog in Amerika zelf toeneemt.

Er is maar één weg vooruit – vertrouwen. Vertrouwen en geloof in de Almachtige. Dat is wat ons er uiteindelijk doorheen zal helpen. Nu China waarschijnlijk een grootscheepse invasie van Taiwan voorbereidt – WO3 is nu nabij, tenzij het een offensief is van desinformatie

***************************************

**************************************

 

ENGLISH

Last week the world witnessed the Chinese Communist Party join up with the Russian military in the latter’s Far East. This happened despite the war waging to Russia’s West in the Ukraine.

By Israel Unwired – David Mark

This development, coupled with the blockade of Taiwan by mainland China has alarmed everyone around the world. At the same time Iran hurdles towards an actual nuclear weapon. WW3 fears are often times exaggerated, but it appears we have already entered the early stages of the third World War.

When Hitler invaded Poland in 1939, there was still over a year to go before Japan attacked Pearl Harbor. No one at the time of Germany’s invasion of Poland denied the world had entered into another World War.

Here we have Russia and Belarus allying against Ukraine. Kazakistan appears to be on Russia’s side as well. Serbia, with the help of Russia is preparing to go after Kosovo. NATO is actively expanding into Sweden and Finland while aiding Ukraine against Russia.

With China most likely preparing a full scale invasion of Taiwan – WW3 is now upon us.

So where is Biden in all of this? Unfortunately, he is slipping more and more into dementia, while not only the world burns around him, but civil unrest and fears of civil war are growing within America itself.

There is only one way forward – trust. Trust and faith in the Almighty. At the end that is what will see us throughWith China most likely preparing a full scale invasion of Taiwan – WW3 is now upon us, unless it’s an offensive of disinformation.