De Iraanse Opperste Leider Ayatollah Ali Khamenei, midden, en de Russische president Vladimir Poetin, links, begroeten elkaar terwijl de Iraanse president Ebrahim Raisi rechts staat. (Kantoor van de Iraanse Opperste Leider via AP)
Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, center, and Russian President Vladimir Putin, left, greet each other as Iranian President Ebrahim Raisi stands at right. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

Nederlands + English

Rapport van New York Times beweert dat Moskou en Peking zich hebben aangesloten bij Teheran in het verspreiden van verkeerde informatie over Israël en het ondersteunen van Hamas propaganda.

Door World Israel News

De Russische en Chinese regeringen werken achter de schermen samen om internationale steun voor Israël te ondermijnen en pro-Hamas propaganda te verspreiden, aldus een rapport.

Op basis van informatie verstrekt door het in Tel Aviv gevestigde sociale media-inlichtingenbedrijf Cyabra, beweert het Times-rapport dat Moskou en Peking zich hebben aangesloten bij Teheran om Hamas te steunen na de massamoorden van 7 oktober op Israëli’s door de terreurorganisatie, waarbij meer dan 1400 doden vielen en meer dan 240 Israëli’s gevangen werden gehouden in de Gazastrook.

Sinds de invasie hebben China, Rusland en Iran allemaal hun door de staat gecontroleerde mediakanalen gebruikt om Hamas-claims te promoten die de gruweldaden van de terroristische organisatie bagatelliseren of ronduit ontkennen, terwijl ze Israël beschuldigen van het vervolgen van Palestijnen en zelfs van het plegen van genocide.

De Russische RT en Sputnik hebben beide de valse bewering verspreid dat Israël de bomaanslag op het Al Ahli Arabisch Ziekenhuis in Gaza City heeft uitgevoerd – zelfs nadat werd vastgesteld dat de explosie, die plaatsvond op de parkeerplaats van het ziekenhuis, werd veroorzaakt door een verkeerd afgevuurde Palestijnse raket van de Islamitische Jihad.

Sputnik heeft ook ten onrechte beweerd dat het ziekenhuis werd vernietigd door de explosie en dat de explosie werd veroorzaakt door een bom van Amerikaanse makelij die werd gebruikt door de IDF.

Terwijl Iran al tientallen jaren een beschermheer is van de in Gaza gevestigde terroristische organisatie, hebben China en Rusland zich pas sinds kort achter Hamas geschaard, omdat ze de huidige oorlog met Israël zien als een middel om het Westen in het algemeen en de VS in het bijzonder te ondermijnen.

Naast het gebruik van officiële staatsmedia, maken China, Rusland en Iran ook gebruik van legers online bots en nepaccounts op sociale media om pro-Hamas en anti-Israël propaganda te verspreiden.

“Het wordt gezien door miljoenen, honderden miljoenen mensen over de hele wereld en het beïnvloedt de oorlog op een manier die waarschijnlijk net zo effectief is als elke andere tactiek op de grond”, zegt Rafi Mendelsohn, de vice-president van Cyabra.

Cyabra heeft zo’n 40.000 afzonderlijke sociale media-accounts en online bots gecontroleerd die worden gebruikt om pro-Hamas propaganda te verspreiden op het internet.

Naar schatting een derde van alle Twitter/X accounts die berichten plaatsten over de explosie in het Al-Ahli Arab Hospital waren in feite bots, aldus Cyabra.

 

***********************************

ENGLISH

New York Times report claims Moscow and Beijing have joined Tehran in spreading misinformation about Israel and to support Hamas propaganda.

By World Israel News

The Russian and Chinese governments are working behind the scenes to undermine international support for Israel and to spread pro-Hamas propaganda, according to a report.

Citing information provided by the Tel Aviv-based social media intel company Cyabra, the Times report claims that Moscow and Beijing have aligned with Tehran in support of Hamas following the terror organization’s October 7th massacres of Israelis that left over 1,400 dead and more than 240 in captivity in the Gaza Strip.

Since the invasion, China, Russia, and Iran have all used their state-controlled media outlets to promote Hamas claims downplaying or outright denying the terrorist organization’s atrocities, while accusing Israel of persecuting Palestinians and even committing genocide.

Russia’s RT and Sputnik have both peddled in the false claim that Israel carried out the bombing of the Al Ahli Arab Hospital in Gaza City – even after the explosion, centered in the hospital’s parking lot, was found to have been caused by a misfired Palestinian Islamic Jihad rocket.

Sputnik has also falsely claimed that the hospital was destroyed in the explosion, and that the explosion was caused by an American-made bomb used by the IDF.

While Iran has been a patron of the Gaza-based terrorist organization for decades, China and Russia have only recently thrown their support behind Hamas, viewing the current war with Israel as a vehicle for undermining the West generally and the U.S. specifically.

Beyond their use of official state media outlets, China, Russia, and Iran are also utilizing armies of online bots and fake social media accounts to spread pro-Hamas and anti-Israel propaganda.

“It is being seen by millions, hundreds of millions of people around the world and it’s impacting the war in a way that is probably just as effective as any other tactic on the ground,” said Rafi Mendelsohn, the vice president of Cyabra.

Cyabra has monitored some 40,000 separate social media accounts and online bots used to push pro-Hamas propaganda on the internet.

An estimated one-third of all Twitter/X accounts which posted about the Al-Ahli Arab Hospital explosion were in fact bots, Cyabra says.