Ultraorthodoxe Joden verzamelen zich bij het graf van rabbijn Nachman, de achterkleinzoon van de stichter van de hasidische beweging, in de stad Uman, Oekraïne, 25 september 2022. (AP/Efrem Lukatsky)
Ultra-Orthodox Jews gather at the tomb of Rabbi Nachman, the great grandson of the founder of hasidic movement, in the town of Uman, Ukraine, Sept. 25, 2022. (AP/Efrem Lukatsky)

Nederlands + English

Rusland richt zich op orthodoxe Joden die een feestdag vieren in Oekraïne met drones van Iraanse makelij. De Russen richtten zich op religieuze plaatsen met grote mensenmassa’s, aldus het rapport.

Door World Israel News

Russische troepen lanceerden opzettelijk Iraanse drones boven Uman, specifiek gericht op chassidische Joden die Rosh Hashana, het Joodse Nieuwjaar, vierden in de Oekraïense stad, meldde Babel dinsdag.

Ondanks waarschuwingen uit Oekraïne om dit jaar om veiligheidsredenen niet de jaarlijkse bedevaart naar Uman te maken, gingen tienduizenden orthodoxe Joden bidden bij het graf van Rabbi Nachman van Breslov (1772-1810), stichter van de Breslov hasidische beweging.

“Ik heb navraag gedaan bij het kantoor van de president en kreeg te horen dat we geen toeristen van waar dan ook zullen toelaten tot het land omdat we hun veiligheid niet kunnen garanderen,” verklaarde de Oekraïense ambassadeur in Israël Jevgen Kornitsjoek in juli.

Volgens Babel, dat bronnen in de speciale diensten citeert, hebben de strijdkrachten van Oekraïne de afgelopen dagen meer dan 10 Shahed-136’s neergeschoten in het zuiden van Oekraïne. Sommige werden gelanceerd vanaf het grondgebied van de bezette Krim en waren gericht op Uman.

De Russen hadden het gemunt op religieuze plaatsen met grote mensenmassa’s, aldus het rapport.

“Geplande terreurdaden tegen Israëlische burgers zijn een van de voorwaarden voor de overdracht van drones door Iran aan Rusland. Zoals u weet is dit niet het eerste voorbeeld van samenwerking tussen twee terroristische landen.

“Nog niet zo lang geleden werd een Oekraïens burgervliegtuig neergeschoten in Iran, blijkbaar per ongeluk. Maar de belangen van het Kremlin kunnen achter deze zaak worden gezien,” zeiden de speciale diensten, meldde Babel.

In januari 2020 stortte een vliegtuig van Ukrainian International Airlines kort na het opstijgen van de luchthaven van Teheran neer, waarbij alle 176 mensen aan boord omkwamen.

AntisemitismeBreslov hasidische sekteHasidimRabbi Nachman van BreslavRosj HasjanaRusland IranRuslandOekraïne

 

ENGLISH

The Russians were targeting religious sites with large crowds, the report said.

By World Israel News Staff

Russian troops intentionally launched Iranian drones over Uman, aiming specifically at Hasidic Jews who were celebrating Rosh Hashana, the Jewish New Year, in the Ukrainian city, Babel reported Tuesday.

Despite warnings from Ukraine not to make the annual pilgrimage to Uman this year for safety reasons, tens of thousands of Orthodox Jews went to pray at the grave of Rabbi Nachman of Breslov (1772-1810), founder of the Breslov hasidic movement.

“I have checked with the president’s office and was told that we will not allow tourists from anywhere to enter the country because we cannot guarantee their safety,” Ukrainian Ambassador to Israel Yevgen Kornichuk stated in July.

According to Babel, citing sources in the special services, over the past few days, the Armed Forces of Ukraine have shot down more than 10 Shahed-136s in the south of Ukraine. Some were launched from the territory of the occupied Crimea and directed to Uman.

The Russians were targeting religious sites with large crowds, the report said.

“Planned acts of terrorism against Israeli citizens are one of the conditions for Iran’s transfer of drones to Russia. As you know, this is not the first example of cooperation between two terrorist countries.

“Not so long ago, a Ukrainian civilian plane was shot down in Iran, apparently by mistake. But the interests of the Kremlin can be seen behind this case,” the special services said, Babel reported.

In January 2020, a Ukrainian International Airlines plane crashed soon after takeoff from Tehran’s airport, killing all 176 people on board.