Nederlands + English

Terwijl iedereen zich concentreert op Iran en China, begint Rusland zijn slag te slaan tegen Israël. Het verdiepen van de samenwerking met Turkije en het loslaten van Syrië op de Joodse Staat lijkt Poetins nieuwste Midden-Oostenstrategie te zijn.

Bron: Israel Unwired

Syrië werd lange tijd door waarnemers in het Midden-Oosten beschouwd als een levensvatbare bedreiging voor Israël. Ook Turkije werd gezien als een bedreiging, maar beide zijn verhalen die alleen bestonden voordat Rusland zich in de strijd om het Midden-Oosten mengde. Nu, met de militaire en financiële steun die Rusland in deze partners injecteert, kan het in principe voorwaarden stellen aan Israël.

Onlangs heeft Bashar Assad, de dictator van Syrië, opnieuw belangstelling getoond voor de herovering van de Golan Hoogvlakte op Israël. Assad was nog maar een paar jaar geleden ten einde raad. Behalve de Golan, betekent een sterke Assad een nog sterkere Hezbollah en een gevestigd Iran.

Turkije van zijn kant raakte meer en meer geïsoleerd en werd gezien als een verzwakkende eens formidabele natie, maar met de hulp van Rusland komt Turkije sterk opzetten en zal het onvermijdelijk de controle over het oostelijke Middellandse-Zeegebied helpen behouden.

Zolang Israël en de wereld bezig blijven, kan Rusland zijn troeven rond het Joodse land blijven uitspelen.

IsraelCNN: Lees Ezechiël 39

 

********************************
ENGLISH:

While everyone is focusing on Iran and China, Russia is beginning to make its move on Israel. Deepening cooperation with Turkey and unleashing Syria onto the Jewish State appears to be Putin’s newest Middle Eastern strategy.

Source: Israel Unwired

For a long time, Syria had been counted out by Middle East observers as a viable threat to Israel. Turkey as well, was seen as a has been, but both are narratives that only exist before Russia delved into the Middle East fray. Now, with the military and financial backing that Russia injects into these partners, it can essentially terms to Israel.

Recently, Bashar Assad, the dictator of Syria expressed renewed interest in retaking the Golan Heights from Israel. Assad was down an out just a a few years ago. Besides the Golan, a strong Assad means an even stronger Hezbollah and en entrenched Iran.

For its part, Turkey was in the process of being more and more isolated and was seen as a weakening once formidable nation, but Russia’s help Turkey is coming on strong and will inevitably help it control the Eastern Mediterranean.

As long as Israel and the world remain preoccupied, Russia can continue to build up its assets around the Jewish country.

IsraelCNN: Read Ezekiel 39