NEDERLANDS + ENGLISH
Vergezel ons voor deze nieuwe aflevering van The Joshua & Caleb Report en ontmoet Sondra Baras, de oprichter van Christian Friends of Israeli Communities en een pionier in de moderne vestiging van Judea en Samaria.
Sondra vertelt over haar persoonlijke verhaal over hoe ze tussen middelbare school en universiteit naar Israël kwam om in Jeruzalem te studeren en al snel een deel van de nederzettingenbeweging was die werkte om legerkampen uit te breiden, gemeenschappen te stichten en huizen te bouwen.
In de jaren erna begon ze de wereld te reizen als een pleitbezorger voor Judea en Samaria, zich verbindend met christenen en zich realiserend dat veel mensen uit de naties opgewonden zijn om het herstel van het land op elke mogelijke manier te ondersteunen.
Sondra is nu de oprichter en directeur van CFOIC, een organisatie met een missie om christenen van over de hele wereld te onderwijzen over Israël en hen de gelegenheid te geven een verschil te maken in de profetische Joodse gemeenschappen van Judea en Samaria.

________________
ENGLISH
Join us for this new episode of The Joshua & Caleb Report and meet Sondra Baras, the founder of Christian Friends of Israeli Communities and a pioneer in the modern establishment of Judea and Samaria.
Sondra recounts her personal story of how she came to Israel between high school and college to study in Jerusalem and soon found herself a part of the settlement movement working to expand army camps, start communities and build houses.
In the years following, she began to travel the world as an advocate for Judea and Samaria, connecting with Christians and realizing that many people from the nations are excited to support the restoration of the land in any way they can.
Sondra is now the founder and director of CFOIC, an organization with a mission to educate Christians from around the world about Israel and give them an opportunity to make a difference in the prophetic Jewish communities of Judea and Samaria.