Deze satellietfoto genomen door Planet Labs PBC toont de smeulende wrakstukken na een Israëlische aanval op de haven van Latakia, Syrië, woensdag.
This satellite photograph taken by Planet Labs PBC show the smoldering wreckage after an Israeli strike on the port at Latakia, Syria, Wednesday. (Planet Labs PBC via AP)

Nederlands + English

Satellietbeelden deze week genomen boven de Syrische haven van Latakia tonen de smeulende wrakstukken na een vermeende Israëlische raketaanval, uren nadat brandweerlieden een enorme vlammenzee bedwongen.

Bron: Hamodia

De raid die dinsdag vanaf de Middellandse Zee werd gelanceerd, was een van de grootste die door Israël in Syrië werd gelanceerd, en stak een brand aan in de containerterminal die urenlang woedde en aanzienlijke materiële schade veroorzaakte in de omgeving. Het beschadigde een nabijgelegen ziekenhuis en kantoren, en verbrijzelde ook ruiten van woongebouwen en geparkeerde auto’s in de omgeving van de haven. De explosie kon kilometers ver worden gehoord.

Het was de tweede dergelijke aanval op de faciliteit deze maand.

De zeehaven van Latakia verwerkt het grootste deel van de invoer in Syrië, een land dat wordt geteisterd door een tien jaar durende burgeroorlog en door het westen opgelegde sancties. Een andere aanval vond plaats op 7 december, toen Syrische media meldden dat Israëlische gevechtsvliegtuigen de containerterminal hadden geraakt, waardoor ook een grote brand ontstond.

Satellietfoto’s die The Associated Press donderdag van Planet Labs PBC heeft verkregen toonden zware rook boven de containerterminal op woensdag, waarschijnlijk van de getroffen container die nog steeds rookt. De beelden suggereren dat het een hoge precisie aanval was die één container leek te raken.

Een Syrische militaire functionaris zei dat de Israëlische raketten werden afgevuurd vanuit zee, ten westen van Latakia, en dat ze de terminal raakten en de brand veroorzaakten. Majoor Mohannad Jafaar, hoofd van de brandweer van Latakia, zei dat 12 brandweerwagens urenlang gewerkt hebben om de brand te bedwingen. Hij zei dat de getroffen containers auto-onderdelen en olie bevatten, maar dat er geen gewonden zijn gevallen.

Het Israëlische leger, dat zelden commentaar geeft op individuele aanvallen of details van dergelijke operaties bespreekt, weigerde commentaar te geven op de gerapporteerde aanval.

Israël zegt bases van met Iran geallieerde milities aan te vallen, zoals de Libanese militante Hezbollah-groep, die strijders in Syrië heeft. Israël zegt ook wapenzendingen aan te vallen waarvan wordt aangenomen dat ze op weg zijn naar de milities.

 

ENGLISH

Satellite images taken this week over the Syrian port of Latakia show the smoldering wreckage after a reported Israeli missile strike, hours after firefighters contained a massive blaze.

Source: Hamodia

The raid launched from the Mediterranean Sea Tuesday was among the biggest launched by Israel into Syria, igniting a fire in the container terminal that raged for hours and caused significant material damage in the vicinity. It damaged a nearby hospital and offices, and also shattered windows of residential buildings and cars parked in the area near the port. The explosion could be heard miles away.

It was the second such attack on the facility this month.

The Latakia seaport handles most of the imports to Syria, a country ravaged by a decade-old civil war and Western-imposed sanctions. Another attack took place Dec. 7, when Syrian media reported Israeli warplanes hit the container terminal, also igniting a major fire.

Satellite photos obtained by The Associated Press from Planet Labs PBC Thursday showed heavy smog over the container terminal on Wednesday, likely from the struck container still smoking. The images suggest it was a high precision strike that appeared to hit one container.

A Syrian military official said the Israeli missiles were fired from the sea, west of Latakia, hitting the terminal and igniting fires. Maj. Mohannad Jafaar, head of the Latakia fire department, said 12 fire trucks worked for hours to contain the blaze. He said the containers that were hit held spare auto parts and oil but there were no casualties.

The Israeli military, which rarely comments on individual attacks or discusses details of such operations, declined to comment on the reported strike.

Israel says it targets bases of Iran-allied militias, such as Lebanon’s militant Hezbollah group, which has fighters in Syria. It says it attacks arms shipments believed to be bound for the militias.