Saoedische kroonprins Mohammad bin Salmán (Shutterstock)

Nederlands + English.

Een Amerikaanse functionaris zei dat het proces van het beoordelen van de eisen van de Saoedi’s naar verwachting enkele maanden zal duren.

Door Batya Jerenberg, World Israel News

De regering-Biden overweegt serieus vier beleidswijzigingen die Saoedi-Arabië van de VS eist om de betrekkingen met Israël te normaliseren, meldde Israel Hayom zondag.

De vier kwesties, waarvan sommige vorige maand voor het eerst werden onthuld in een artikel in de Wall Street Journal , zijn: het formaliseren van een defensiealliantie tussen Riyad en Washington, het helpen van de Saoedi’s bij het ontwikkelen van kernenergie voor civiele doeleinden, het vergroten van de bilaterale handel en het stoppen van de zware kritiek op de Golfstaat vanwege de moord op een felle criticus van het regime, Jamal Kashoggi, in 2018. Een Amerikaanse functionaris vertelde het Hebreeuwse dagblad dat het beoordelingsproces van de eisen naar verwachting enkele maanden zal duren.

De belangrijkste zorg van Israël is wellicht de kwestie om Saudi-Arabië te helpen aan het verkrijgen van kernenergie, ook al is het niet voor offensieve doeleinden, gezien het feit dat dit de manier is waarop het nucleaire programma van Teheran is begonnen. Saoedi-Arabië, het leidende soennitische moslimland, heeft gezegd dat als zijn sjiitische Iraanse vijand een atoombom produceert, het ook zijn schreden op het nucleaire pad wil zetten.

Jeruzalem houdt ook in gedachten dat Riyad en Teheran vorige maand diplomatieke betrekkingen hebben hersteld onder Chinese bemiddeling, een stap waarvan de gevolgen voor Israël als negatief worden beschouwd .

De grootste zorg van het Witte Huis is misschien wel de verbetering van zijn militaire banden, nadat president Biden aan de macht was gekomen en zei dat de relatie tussen de landen moet worden gereset vanwege de staat van dienst op het gebied van de mensenrechten in Riyadh, waarbij de Kashoggi-affaire bovenaan de lijst van Saoedische misdrijven staat op dit vlak.

Deze kwestie moet nog worden opgelost, en de progressieve vleugel van de Democraten zou ongetwijfeld uiterst kritisch zijn over dit soort ommekeer. Biden weet dat hij hun steun nodig zal hebben als hij zich volgend jaar kandidaat stelt voor een tweede ambtstermijn .

Misschien verrassend, gezien de voortdurende publieke steun aan de Palestijnse zaak, behoorde vooruitgang in welk vredesproces in Israël dan ook niet tot de eisen. Deze werden uiteengezet in een brief die Riyadh via Senator Lindsey Graham (R-SC) naar Washington stuurde. Graham bracht twee weken geleden een bezoek aan de Saoedische hoofdstad en kwam toen naar Jeruzalem voordat hij terugvloog naar de VS

Na een ontmoeting met premier Benjamin Netanyahu zei Graham dat hij kroonprins Mohammed bin Salman Al Saud, de feitelijke heerser van het land, had verteld dat “de beste tijd om onze relatie te verbeteren nu is en dat president Biden erg geïnteresseerd is in het normaliseren van relaties met Saudi-Arabië. En op zijn beurt dat Saudi-Arabië de enige echte Joodse staat erkent.”

De Republikeinse partij zou samenwerken met haar collega’s om een ​​deal rond te krijgen, voegde hij eraan toe. Hij gelooft dat tijd van essentieel belang is.

“Ik zou zeggen dat deze kans niet onbeperkt is en dat als we het niet in 2023 of begin 2024 doen, de kans verkeken is”, zei hij.

Bijna zodra Netanyahu eind vorig jaar zijn ambt terugkreeg, kondigde hij de uitbreiding van de Abraham-akkoorden aan om Saoedi-Arabië op te nemen als een van zijn belangrijkste doelstellingen in het buitenlands beleid.

“Als we vrede sluiten met Saoedi-Arabië”, zei hij in februari tegen CNN , zou dat “in feite een einde maken aan het Arabisch-Israëlische conflict”.

***************************************

ENGLISH

A US official said the process of assessing the Saudis’ demands is expected to take several months.

By Batya Jerenberg, World Israel News

The Biden administration is seriously considering four policy changes Saudi Arabia is demanding of the U.S. in order to normalize relations with Israel, Israel Hayom reported Sunday.

The four issues, some of which were first revealed last month in an article in the Wall Street Journal, are: formalizing a defense alliance between Riyadh and Washington, helping the Saudis develop nuclear power for civilian purposes, increasing bilateral trade, and putting a stop to the heavy criticism the Gulf state has absorbed from the Biden administration since its government was accused by American officials of being behind the assassination of a fierce critic of the regimeJamal Kashoggi, in Turkey in 2018.

An American official told the Hebrew daily that the process of assessing the demands is expected to take several months.

Israel’s chief concern may be the issue of helping Saudi Arabia obtain nuclear power, even if it is not for offensive purposes, considering that this is how Tehran’s nuclear program got started. As the leading Sunni Muslim country, Saudi Arabia has said that if its Shiite Iranian foe produces a nuclear bomb, it would go nuclear as well.

 

Jerusalem is also keeping in mind that Riyadh and Tehran reestablished diplomatic ties last month under Chinese mediation, a move whose consequences for Israel are considered negative.

The White House’s main worry may be the upgrade in its military ties, after President Biden had come into office saying that the countries’ relationship needs a reset due to Riyadh’s human-rights record, with the Kashoggi affair topping the list of Saudi offenses in this area.

This issue has yet to be smoothed out, and the Democrats’ progressive wing would undoubtedly be extremely critical of this kind of turn-around. Biden knows he will need their support when he runs for a second term in office next year.

Perhaps surprisingly, considering its constant public support of the Palestinian cause, progress in any kind of peace process in Israel was not among the demands, which were outlined in a letter Riyadh sent to Washington through Senator Lindsey Graham (R-SC), who visited the Saudi capital two weeks ago and then came to Jerusalem before flying back to the U.S.

After meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu, Graham said that he had told Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud, the country’s de fact ruler, that “the best time to upgrade our relationship is now, that President Biden is very interested in normalizing relationships with Saudi Arabia and in turn, Saudi Arabia recognizing the one and only Jewish state.”

The Republican party would work with its colleagues across the aisle to get a deal done, he added, but he believes that time is of the essence.

“I would say that that this opportunity is not unlimited and that if we do not do it in 2023 or early 2024 the window may close,” he said.

Almost as soon as Netanyahu regained his office late last year, he announced the expansion of the Abraham Accords to include Saudi Arabia as one of his most important foreign policy goals.

“If we make peace with Saudi Arabia,” he told CNN in February, it would “effectively bring the Arab-Israeli conflict to an end.”