De helden van Voorpost 107 tijdens de Jom Kippoeroorlog
The heroes of Voorpost 107 during the Yom Kippur War  

Nederlands + English

Achtenveertig jaar na de Jom Kipoer-oorlog van 1973 zijn nooit eerder vertoonde beelden van de 8200 inlichtingeneenheid van de IDF aan het werk tijdens de gevechten op het Sinaï-schiereiland openbaar gemaakt.

Bron: Brabosh

IDF-troepen vochten om de opmars van het Egyptische leger te stoppen. Israël leed zware verliezen. Een ramp kon ternauwernood afgewend worden.

De IDF kregen hulp van de 8200 personeelsleden die gestationeerd waren op Babylon Base, op 40 km afstand. van het Suezkanaal. De eenheid werd belast met het afluisteren van het Egyptische leger, het lokaliseren van luchtafweerradars.

secret-photos-from-the-1973-yom-kippur-war
De 8200-basis was 24 uur per dag in bedrijf om Israël snelle, hoogwaardige inlichtingen te verstrekken terwijl de gevechten voortduurden.

De gebruikte technologie was voor die tijd hypermodern en Israël wilde zijn kwalitatieve voorsprong niet onthullen. Uiteraard valt dit niet te vergelijken met de technologie van tegenwoordig [*].

yom-kippur-war
Decennia lang werden de afbeeldingen die nu worden gepubliceerd, geclassificeerd. De foto’s tonen een team van draadloze operators die vloeiend Arabisch spraken en instructies hadden gekregen over het afstemmen op en analyseren van Egyptische militaire communicatie.

De basis registreerde ook rapporten die werden overgedragen aan het Zuidelijk Commando van de IDF.

[*] In 1981 kwam de eerste laptop uit en in 1983 introduceerde IBM zijn eerste Personal Computer (PC). Pas na jaren van aanpassingen werd het internet zoals we het nu kennen een feit. In 1991 werd internet bekend bij het grote publiek en in 1992 werd de eerste smartphone ontwikkeld. In 2000 werd de eerste smartphone met camera in Japan uitgebracht en in 2002 volgde de 1ste mobiele telefoon met 3G mobiel internet. In 2007 kwam de eerste smartphone van Apple uit: de iPhone. Daarop werd in 2010 de Samsung Galaxy S gelanceerd die draaide op Android en de rest is geschiedenis.

 

*****************************
ENGLISH:

Forty-eight years after the 1973 Yom Kippur War, never-before-seen images of the IDF’s 8200 intelligence unit at work during the fighting in the Sinai Peninsula have been made public.

Source: Brabosh

IDF troops fought to stop the advance of the Egyptian army. Israel suffered heavy losses. A disaster was narrowly averted.

The IDF received help from the 8200 personnel stationed at Babylon Base, 40 km. from the Suez Canal. The unit was tasked with eavesdropping on the Egyptian army, locating anti-aircraft radars.

secret-photos-from-the-1973-yom-kippur-war
The 8200 base operated 24 hours a day to provide Israel with rapid, high-quality intelligence as the fighting continued.

The technology used was state-of-the-art for the time and Israel did not want to reveal its qualitative edge. Of course, this does not compare to today’s technology [*].

yom-kippur-war
Decades of classifying the images that are now being published. The pictures show a team of wireless operators who spoke fluent Arabic and had received instructions on how to tune in and analyze Egyptian military communications.

The base also recorded reports that were transmitted to the IDF’s Southern Command.

[*] In 1981 the first laptop came out and in 1983 IBM introduced its first Personal Computer (PC). Only after years of modifications did the Internet as we know it today become a reality. In 1991 the Internet became known to the general public and in 1992 the first smartphone was developed. In 2000, the first smartphone with a camera was released in Japan and in 2002 the 1st cell phone with 3G mobile internet followed. In 2007, the first smartphone from Apple was released: the iPhone. Then in 2010 the Samsung Galaxy S was launched which ran on Android and the rest is history.