Twee leden van een in Jeruzalem gevestigde Hamas-cel (Courtesy Shin Bet)

Two members of a Jerusalem-based Hamas cell (Courtesy Shin Bet)

Nederlands + English

Hamas-cel in Jeruzalem plande de moord op een rechtse volksvertegenwoordiger en een bomaanslag op het openbaar vervoer door middel van een explosieve drone.

Door Lauren Marcus, World Israel News

De veiligheidsdienst Shin Bet kondigde dinsdagochtend aan dat het een complot van een Hamas terreurcel heeft verijdeld om een rechtse MK Itamar Ben-Gvir te vermoorden en de Jeruzalemse sneltram te bombarderen door middel van een explosieve drone.

In een verklaring verklaarden de Shin Bet en de politie dat de vijfkoppige cel in Jeruzalem werd geleid door Rashid Rashak, “een prominente Hamas-agent” en een inwoner van de Oude Stad.

Rashak en zijn mede-samenzweerders waren van plan om Ben-Gvir en andere Joodse Israëli’s dood te schieten.

Ben-Gvir gaf “linkse opruiing” de schuld voor het complot en zei dat de kritiek van premier Naftali Bennett en minister van Buitenlandse Zaken Yair Lapid op hem de weg had vrijgemaakt voor het moordplan van de terreurgroep.

Hij bedankte ook de Israëlische veiligheidsdiensten voor het verijdelen van het complot.

De mannen in de Hamas-cel beraamden ook plannen om IDF-soldaten te ontvoeren en een luchtaanval uit te voeren op de sneltram van Jeruzalem, een hoofdbestanddeel van het openbaar vervoer in de stad.

De politie nam een drone in beslag bij een van de gearresteerde mannen thuis, die ze van plan waren om te bouwen en te gebruiken als bom.

Mansour Safadi, uit de oostelijke Jeruzalemse wijk Abu Tor, werd in de verklaring genoemd als de rechterhand van Rashak. Safadi en Rashak stelden vergevorderde plannen op voor schiet- of zelfmoordaanslagen in Jeruzalem, met inbegrip van ontsnappingsroutes voor de daders om aan aanhouding te ontkomen.

De uitvoerders van de aanslagen kregen de opdracht zich te verbergen in de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde steden Hebron en Jenin.

De vijf mannen in de cel werden vorige maand gearresteerd, hun strafrechtelijke aanklachten werden dinsdag openbaar gemaakt.

Het feit dat de cel bestaat uit Hamas-agenten is belangrijk, omdat het de uitgebreide aanwezigheid van de uit Gaza afkomstige terreurgroep in Jeruzalem bevestigt. De afgelopen weken is de Hamas-vlag herhaaldelijk gehesen op de Tempelberg terwijl relschoppers pro-Hamas leuzen scandeerden.

In de verklaring werd ook vermeld dat Rashak en Safadi achter een deel van het Ramadan-geweld op de Tempelberg zaten en andere Hamas-aanhangers uit Jeruzalem voor hun zaak hadden gerekruteerd.

Bennett werd “regelmatig op de hoogte gehouden van het onderzoek naar en de operatie om de terreurcel te verijdelen die een reeks terreuraanslagen in Jeruzalem plande en uitvoerde, onder meer tegen MK Itamar Ben-Gvir,” luidde een mediaverklaring van het kabinet van de premier dinsdag.

“De premier heeft het Israëlisch Veiligheidsagentschap (ISA) en de wetshandhavingsautoriteiten opgedragen alle nodige maatregelen te nemen om eenieder aan te houden die de burgers van Israël bedreigt,” luidde de verklaring.

Clockwise from left Hamas terror suspects Rashid Rashek, Mansour Tzafadi, Muhammad Salima, Hamza Abu Nab, and Safian Ajaloni
(Israeli Security Agency)

ENGLISH

Jerusalem-based Hamas cell planned to assassinate a right-wing MK and bomb public transport via an explosive drone.

By Lauren Marcus, World Israel News

The Shin Bet security agency announced Tuesday morning that it thwarted a plot by a Hamas terror cell to assassinate right-wing MK Itamar Ben-Gvir and bomb the Jerusalem light rail via an explosive drone.

In a statement, the Shin Bet and police said that the five-man Jerusalem-based cell was headed by Rashid Rashak, “a prominent Hamas operative” and a resident of the Old City.

Rashak and his co-conspirators planned to shoot Ben-Gvir and other Jewish Israelis.

Ben-Gvir blamed “left-wing incitement” for the plot, saying that Prime Minister Naftali Bennett’s and Foreign Minister Yair Lapid’s criticism of him had paved the way for the terror group’s assasination plan.

He also thanked Israel’s security agencies for foiling the plot.

The men in the Hamas cell also devised plans for kidnapping IDF soldiers as well as an aerial assault on Jerusalem’s light rail, a staple of public transport in the city.

Police seized a drone from one of the detained men’s homes, which they were planning to modify and use as a bomb.

Mansour Safadi, from the eastern Jerusalem neighborhood of Abu Tor, was named as Rashak’s right-hand man in the statement. Safadi and Rashak drew up advanced plans for shooting or suicide bombing attacks in Jerusalem, including escape routes for the perpetrators to evade capture.

Those who carried out the attacks were instructed to hide out in the Palestinian Authority-controlled cities of Hebron and Jenin.

The five men in the cell were arrested last month, but their criminal indictments were only made public on Tuesday.

The fact that the cell is comprised of Hamas operatives is significant, as it underscores the Gaza-based terror group’s expanded foothold in Jerusalem. In recent weeks, the Hamas flag has been repeatedly raised on the Temple Mount while rioters chant pro-Hamas slogans.

The statement also indicated that Rashak and Safadi were behind some of the Ramadan violence on the Temple Mount and had recruited other Jerusalem-based Hamas supporters to their cause.

Bennett was “regularly updated on the investigation of, and the operation to thwart, the terrorist cell that planned and acted to carry out a series of terrorist attacks in Jerusalem, including against MK Itamar Ben-Gvir,” read a media statement from the prime minister’s office Tuesday.

“The prime minister has instructed the Israeli Security Agency (ISA) and the law enforcement authorities to take all necessary measures to apprehend whoever threatens the citizens of Israel,” the statement read.