Kevin Ritstier voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Nijmegen. © Eveline van Elk
Kevin Ritstier in front of the Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Nijmegen. © Eveline van Elk

Nederlands + English

Een antisemitische straatbende heeft sinds 2020 een Nederlandse Joodse man fysiek aangevallen en herhaaldelijk lastiggevallen, maar volgens het slachtoffer zijn er geen arrestaties verricht.

Door: World Israel News, Israel

Een Joodse man uit Nederland heeft zich uitgesproken over gewelddadige antisemitische pesterijen die hij de afgelopen twee jaar heeft moeten ondergaan, en hij zegt dat er een gebrek aan actie is van de kant van de Nederlandse autoriteiten om de daders ter verantwoording te roepen.

Kevin Ritstier, 34 jaar, vertelde in de Gelderlander dat hij het doelwit is geweest van een antisemitische straatbende, voornamelijk een groep van 7 tot 15 jonge mannen, in zijn woonplaats Wijchen in Oost-Nederland.

Volgens Ritstier begonnen de pesterijen nadat de mannen Ritstier hadden gezien toen hij van een bar mitswa naar huis terugkeerde, gekleed met een kippah [Joodse hoofdbedekking] en Tallit [Joodse gebedsmantel].

Sindsdien hebben ze hem beschimpt met antisemitische opmerkingen, waaronder “Hamas, Hamas, Joden aan het gas, [en] kankerjood,” hebben ze hem fysiek aangevallen en op de voordeur van zijn huis gebonkt, waar hij woont met zijn vrouw en zoontje.

Na een aanval zei Ritsier dat hij in zijn been was gestoken en dat hij blauwe plekken en een gespleten lip had overgehouden aan een overval van de bende.

Volgens Ritstier hebben zijn aangiftes, ondanks het feit dat hij herhaaldelijk de politie heeft gebeld en een formele klacht heeft ingediend na elk incident van verbale en fysieke intimidatie en pesterijen, ertoe geleid dat de daders een boete hebben gekregen en een zogenaamd “stopgesprek”, waarbij de agenten de daders in wezen hebben verteld dat ze moesten ophouden.

Ritstier voegde eraan toe dat de politie hem bij één incident subtiel vermaande, alsof zijn aangifte van de pesterijen een last voor de autoriteiten was. “Ik kreeg te horen dat ik wel erg vaak belde,” zei hij.

Hij merkte op dat geen van de daders strafrechtelijk is vervolgd voor de voortdurende pesterijen, en dat de politie hem had verteld dat dit te wijten was aan “gebrek aan bewijs”.

In een verklaring aan de Gelderlander zei de politie dat ze de verzoeken van Ritstier altijd “zeer serieus” had genomen, en zei dat ze geen commentaar kon geven op de details van zijn situatie vanwege privacy-overwegingen.

 

ENGLISH

An antisemitic street gang has physically attacked and repeatedly harassed Dutch Jewish man since 2020, but victim says no arrest have been made.

By World Israel News, Israel

A Jewish man from Holland spoke out about violent antisemitic harassment he has received for the past two years, and what he says is a lack of action on the part of the Dutch authorities to hold the perpetrators accountable.

Kevin Ritstier, 34, told that Dutch newspaper de Gelderlander that he has been targeted by an antisemitic street gang, primarily a group of between seven and 15 young men, in his hometown of Wijchen in eastern Holland.

Ritstier said the harassment began after the men spotted Ritstier returning home from a Bar Mitzvah clad in a kippah [Jewish head covering] and Tallit [Jewish prayer shawl].

Since then, they have taunted him with antisemitic remarks, including “Hamas, Hamas, Jews to the gas, [and] cancer Jew,” physically attacked him, and pounded on the front door of his home, where he lives with his wife and infant son.

After one attack, Ritsier said his leg was slashed and he was left with bruising and a split lip after being ambushed by the gang.

According to Ritstier, despite repeatedly phoning the police and filing a formal complaint after each incident of verbal and physical intimidation and harassment, his reports had resulted in the culprits receiving one fine and one “stop conversation,” in which the officers essentially told the perpetrators to knock it off.

Ritstier added that in one incident, the police subtly admonished him, as though his reporting the harassment was a burden to the authorities. “I was told that I called very often,” he said.

He noted that none of the perpetrators have been criminally prosecuted for the ongoing harassment, and that the police had told him it was due to a “lack of evidence.”

In a statement to de Gelderlander, the police said that they had always taken Ritstier’s requests “very seriously,” and said they couldn’t comment on the details of his situation due to privacy concerns.