Nederlands + English

Iedereen is inmiddels op de hoogte van de ondergang van de Silicon Valley Bank – een vooraanstaande elitebank in de VS.

Bron: Israel Unwired

De SVB is niet alleen de favoriete bank van de hi-tech elite geweest, maar ook de favoriete bank van Israëlische linkse mensen die hun geld uit Israël wilden halen uit protest tegen de justitiële hervorming. Nu proberen deze linksen hun geld terug te halen naar Israël.

Velen beseffen dat de protesten tegen de hervorming van het rechtssysteem niet van eigen bodem komen. Ze zijn onderdeel van een gekleurde revolutie gesteund door internationale linkse elites, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de EU om de regering Netanyahu omver te werpen.

Een deel van het plan was om de linkse Israëlische zakenlieden en hi-tech elites hun geld uit Israël te laten weghalen. Het idee was om een soort langzaam embargo te creëren. Het enige probleem was dat veel van de Israëlische hi-tech leiders hun geld in de SVB staken en nu zoeken deze hi-tech leiders naar manieren om hun geld te redden. In feite, volgens een Channel 14 rapport, is er meer dan 1 miljard dollar terug naar Israël overgemaakt.

Het verzet tegen de ontluikende poging van Israël om de Joodse Staat te bevrijden van de gerechtelijke junta die haar heeft gewurgd, stroomt binnen vanuit de mondiale elite. De fondsen hiervoor komen niet alleen van het State Department, wat bekend is gemaakt, maar van die mondiale elites die in paniek beginnen te raken door de ineenstorting van een van hun meest gekoesterde financiële instellingen.

Als Israël wil winnen van de huidige door het buitenland gesteunde opstand, moet het degenen die hun geld uit Israël halen, voorlichten om te stoppen met de chaos en niet mee te spelen met de mondiale elite.

********************************

********************************

ENGLISH

By now everyone knows of the collapse of the Silicon Valley Bank – a leading elite bank in the US.

Source: Israel Unwired

No only has SVB has been the bank of choice for the hi-tech elite, it has been the bank of choice for Israeli leftists looking to take their money out of Israel in protest of the judicial reform. Now these leftists are scrambling to bring their money back to Israel.

Many people are realizing that the protests against the Judicial Reform, are not home grown. They are part of a color revolution backed by international leftists elites, the State Department, and the EU to overthrow the Netanyahu government.

Part of the plan had been to get Israeli’s leftist business owners and hi-tech elites to pull their money out of Israel. The idea was to create a type of soft embargo. The only problem was many of the Israeli hi-tech leaders put their money into SVB and now these hi-tech leaders are looking for ways to save their money. In fact, according to a Channel 14 report, over $1 billion has been transferred back to Israel.

The opposition to Israel’s burgeoning attempt to free the Jewish State from the judicial junta that has strangled it is flowing in from the global elite. The funds for this not only come from the State Department, which has been made known, but from those global elites that are beginning to panic from the collapse of one of their most cherished financial institutions.

In order for Israel to win against the current foreign backed uprising, it needs to educate those taking their money out of Israel to stop with the chaos and hold off on playing along with the global elite.