Zes Gazanen werden gedood toen een explosief dat bedoeld was als doelwit voor IDF-soldaten voortijdig afging tijdens massale rellen langs de grens met Israël, 13 september 2023.
Six Gazans were killed when an explosive device meant to target IDF soldiers detonated prematurely during mass riots along the border with Israel, Sept. 13, 2023. Photo by Majdi Fathi/TPS
.

Nederlands + English

Zes Palestijnen werden gedood in de Gazastrook op woensdagavond toen een zelfgemaakt explosief dat ze probeerden te plaatsen op het veiligheidshek van Gaza voortijdig ontplofte tijdens massale rellen langs de grens met Israël.

Door: JNS

Honderden Palestijnen namen deel aan de rellen en gooiden bommen en granaten naar de veiligheidsbarrière.

Israëlische troepen reageerden met oproerbeheersende maatregelen.

Zes Gazanen werden gedood toen een explosief dat bedoeld was als doelwit voor IDF-soldaten voortijdig afging tijdens massale rellen langs de grens met Israël, 13 september 2023. Foto door Majdi Fathi/TPS.

Het Hamas-gezondheidsministerie in Gaza beweerde dat nog eens twee dozijn Palestijnen gewond waren geraakt.

“Uiteindelijk schaadt terrorisme iedereen die erbij betrokken is,” tweette de IDF in reactie op het incident.

TWITTERTWITTER

De rellen van woensdag vonden plaats ten oosten van Gaza Stad om de verjaardag van de eenzijdige terugtrekking van Israël uit Gaza in 2005 te herdenken.

De grensopstand was de tweede in evenveel weken. Op 6 september lieten Palestijnse relschoppers verschillende explosieven ontploffen naast het veiligheidshek in het noorden van de Gazastrook.

Gewelddadige demonstraties hebben regelmatig plaatsgevonden langs de grens sinds er eind vorige maand berichten verschenen dat Hamas had besloten om de “Grote Mars van de Terugkeer” te hervatten.

De beslissing werd genomen door de “Supreme National Authority for the Great March of Return and Breaking the Siege” om te beginnen met het herstel van de “terugkeerkampen” in de buurt van het veiligheidshek in de oostelijke Gazastrook.

De “Grote Mars van de Terugkeer”-campagne duurde van 30 maart 2018 tot 27 december 2019, gedurende welke periode duizenden relschoppers, aangezet door Hamas, bijna wekelijks gewelddaden pleegden aan de grens, waaronder het gooien van stenen, brandbommen en explosieven naar het veiligheidshek en IDF-soldaten, evenals het verbranden van autobanden, het schreeuwen van anti-Israël leuzen en het zwaaien met Palestijnse vlaggen.

Zes Gazanen werden gedood toen een explosief dat bedoeld was als doelwit voor IDF-soldaten voortijdig afging tijdens massale rellen langs de grens met Israël, 13 september 2023. Foto door Majdi Fathi/TPS.

Op dinsdag vuurden Palestijnse terreurorganisaties in Gaza raketten af in de richting van de Middellandse Zee ter gelegenheid van de 18e verjaardag van de “nederlaag” van Israël in 2005 en de ontworteling van de Joodse gemeenschappen in de kustenclave.

De door Hamas geleide Joint Operations Room, die een dozijn door de VS aangewezen terreurgroepen omvat die aanvallen op de Joodse staat coördineren, zei dat het afvuren van de raketten deel uitmaakte van een militaire oefening die ook simulaties van guerrillaoorlogsvoering omvatte.

“De nederlaag van de bezetting in Gaza bevestigt haar nederlaag in [Judea en Samaria] en luidt de bevrijding in van Jaffa, Haifa, Jeruzalem en de rest van het land, inshallah [als God het wil],” zei Muhammad Deif, hoofd van de Al-Qassam Brigades van Hamas.

Hamasleider Ismail Haniyeh verklaarde dinsdag eveneens dat het terugtrekkingsplan van de voormalige Israëlische premier Ariel Sharon een “nieuwe vergelijking” teweeg had gebracht in het conflict met Israël. “Deze nederlaag betekende een nieuwe zonsopgang voor het Palestijnse volk”, zei Haniyeh en noemde het “het begin van de alomvattende bevrijdingsfase”.

****************************************

ENGLISH

Six Palestinians were killed in the Gaza Strip on Wednesday evening when a homemade explosive device they had been attempting to place on the Gaza security fence detonated prematurely during mass riots along the border with Israel.

By: JNS

Hundreds of Palestinians participated in the riot, hurling bombs and grenades at the security barrier.

Israeli troops responded with riot control measures.

Six Gazans were killed when an explosive device meant to target IDF soldiers detonated prematurely during mass riots along the border with Israel, Sept. 13, 2023. Photo by Majdi Fathi/TPS.

The Hamas-run Health Ministry in Gaza claimed that two dozen additional Palestinians were injured.

“Ultimately, terrorism ends up harming everyone involved,” tweeted the IDF in response to the incident.

TWITTERTWITTER

Wednesday’s riot took place east of Gaza City to commemorate the anniversary of Israel’s 2005 unilateral withdrawal from Gaza.

The border riot was the second in as many weeks. On Sept. 6, Palestinian rioters set off several explosive devices next to the security fence in the northern Gaza Strip.

Violent demonstrations have taken place regularly along the frontier since reports emerged late last month that Hamas had decided to restart the “Great March of Return.”

The decision was made by the “Supreme National Authority for the Great March of Return and Breaking the Siege” to begin to rehabilitate the “return camps” near the security fence in the eastern Gaza Strip.

The “Great March of Return” campaign lasted from March 30, 2018, until Dec. 27, 2019, during which period thousands of rioters, prompted by Hamas, committed acts of violence at the border on a near-weekly basis, including throwing rocks, firebombs and explosives at the security fence and IDF soldiers, as well as burning tires, yelling anti-Israel slogans and waving Palestinian flags.

Six Gazans were killed when an explosive device meant to target IDF soldiers detonated prematurely during mass riots along the border with Israel, Sept. 13, 2023. Photo by Majdi Fathi/TPS.

On Tuesday, Palestinian terrorist organizations in Gaza fired rockets toward the Mediterranean Sea as they marked 18 years since Israel’s 2005 “defeat” and the uprooting of the coastal enclave’s Jewish communities.

The Hamas-led Joint Operations Room, which includes a dozen U.S.-designated terror groups that coordinate attacks on the Jewish state, said the rocket fire was part of a military exercise that also included guerrilla warfare simulations.

“The defeat of the occupation from Gaza establishes its defeat from [Judea and Samaria] and heralds the liberation of Jaffa, Haifa, Jerusalem and the rest of the country, inshallah [God-willing],” said Muhammad Deif, head of Hamas’s Al-Qassam Brigades.

Hamas leader Ismail Haniyeh on Tuesday likewise stated that former Israeli Prime Minister Ariel Sharon’s disengagement plan had brought about a “new equation” in the conflict with Israel. “This defeat marked a new dawn for the Palestinian people,” said Haniyeh, calling it the “start of the comprehensive liberation phase.”