Politie en reddingswerkers op de plaats van een terreuraanslag in de Judeese stad Ma’aleh Adumim, buiten Jeruzalem, 1 augustus 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)
Police and rescue personnel at the scene of a terror attack in the Judean city of Ma’aleh Adumim, outside of Jerusalem, August 1, 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Nederlands + English

Politieagent in vrije tijd schoot de aanvaller, een bouwvakker, neer en neutraliseerde hem in de Judeese stad Ma’ale Adumim.

Door World Israel News

Zes Israëli’s raakten dinsdag gewond bij een terroristische aanslag in de buurt van een winkelcentrum in Ma’ale Adumim, zeven kilometer ten oosten van Jeruzalem in Judea.

De Palestijnse aanvaller, gewapend met een M-16 geweer, werd neergeschoten door een grenspolitieagent buiten dienst en overleed. Naar verluidt was hij aan het werk op een nabijgelegen bouwplaats voordat hij de aanslag pleegde.

“De terrorist is een Palestijn die hier is met een werkvergunning,” vertelde Benny Kashriel, burgemeester van Ma’ale Adumim, aan Channel 14: “Hij werkt al enkele jaren in de schoonmaak. We onderzoeken met de politie hoe hij aan het wapen is gekomen.”

MDA EMT David Turjeman: “Toen we ter plaatse kwamen, zagen we twee mannen in de buurt van het winkelcentrum, volledig bij bewustzijn met schotwonden. We gaven de eerste medische verzorging, zoals het stoppen van het bloeden, en ze werden in matige maar stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

“We ontvingen verdere meldingen van nog twee slachtoffers op een nabijgelegen locatie. Andere MDA-teams die ook ter plaatse waren, behandelden een 40-jarige man in ernstige toestand en een 28-jarige man in matige toestand.”

United Hatzalah vrijwilliger EMT Meir Bogot zei: “Toen ik ter plaatse aankwam, vond ik verschillende mensen die gewond waren met schotwonden. Samen met andere eerstehulpverleners heb ik hen de eerste behandeling gegeven, waaronder het stelpen van bloedingen en het aanleggen van verband, waarna ze allemaal naar het ziekenhuis werden vervoerd.

“Vanwege de aard van het incident is de Psychotrauma en Crisis Response Unit ook actief op de locatie.”

ISLAMITISCHE JIHAD: We prijzen de heldhaftige commando-operatie die werd uitgevoerd door een heldhaftige Palestijnse verzetsstrijder in de Ma’aleh Adumim nederzetting die is gebouwd op ons bezette land, ten oosten van Jeruzalem,” zei de Palestijnse terreurgroep Islamitische Jihad in een verklaring.

HAMAS woordvoerder Abd al-Latif al-Qanou verklaarde: “De aanvallen van de revolutionairen en verzetsstrijders zullen niet stoppen ter verdediging van ons land en onze heiligdommen en om het plan van de kolonistenregering om de vermeende Tempel te bouwen op de ruïnes van de Al-Aqsa Moskee te dwarsbomen.”

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de minister van Defensie Yoav Gallant werden ingelicht over het incident.

De Israëlische politiecommissaris Yaakov Shabtai bezocht de plaats van het incident.

Palestijnse terreuraanslagen hebben een recordhoogte bereikt. In de eerste zes maanden van 2023 registreerde de hulpdienst 3.640 terreurdaden in heel Israël, waaronder 2.118 gevallen van gooien met stenen, 799 aanvallen met molotovcocktails, 18 pogingen tot steekpartijen en zes ramkraken met auto’s.

Uitzicht op de Israëlische nederzetting Maale Adumin, 4 januari 2017. (Flash90/Yaniv Nadav)

Na terreuraanslag schrapt Ma’ale Adumim alle Palestijnse werkvergunningen.

Palestijnse bouwvakkers werden naar huis gestuurd en de bouwplaatsen werden tot nader order gesloten.

Palestijnen met werkvergunningen in Ma’ale Adumim zijn voor onbepaalde tijd geschorst na de schietaanval in de stad door de terrorist die toestemming had om daar te zijn.

De terrorist werd door Palestijnse media geïdentificeerd als Mahand al-Mazarah.

Bouwplaatsen in de stad, waar Palestijnse arbeiders werken, zijn tot nader order ontruimd en gesloten en alle Palestijnen zijn naar huis gestuurd, volgens de richtlijnen van de locoburgemeester van de stad, Guy Yifrach.

De Shin Bet gaf geen opheldering over waarom Mazarah ontsnapte aan hun protocol voor het identificeren van potentiële terroristen.

***************************************

ENGLISH

Off-duty policeman shot and neutralized the assailant, a construction worker, in the Judean city of Ma’ale Adumim.

By World Israel News

Six Israelis were wounded on Tuesday in a terrorist attack near a mall in Ma’ale Adumim, located seven kilometers (4.3 miles) east of Jerusalem in Judea.

The Palestinian assailant, reportedly armed with an M-16 rifle, was shot by an off-duty Border Policeman and died. He reportedly had been working on a nearby construction site before perpetrating the attack.

“The terrorist is a Palestinian who is here with a work permit,” Benny Kashriel, mayor of Ma’ale Adumim, told Channel 14: “He has been working in cleaning for several years. We are checking with the police as to how he obtained the weapon.”

According to MDA EMT David Turjeman, “When we arrived on scene we saw two males near the mall, fully conscious with gunshot wounds to their bodies. We provided initial medical treatment including stopping the bleeding, and they were evacuated in moderate but stable condition to hospital.

“We received further reports of another two victims at a nearby location. Further MDA teams also on scene provided treatment to a 40-year-old male in serious condition and a 28-year-old male in moderate condition.”

United Hatzalah volunteer EMT Meir Bogot said: “When I arrived at the scene, I found several people who were injured with gunshot wounds. Together with additional first responders, I provided them with initial treatment which included bleeding control and bandaging, after which they were all transported to the hospital.

“Due to the nature of the incident, the Psychotrauma and Crisis Response Unit is also active at the location.”

ISLAMITISCHE JIHAD: “We commend the heroic commando operation that was carried out by a heroic Palestinian resistance fighter in the Ma’aleh Adumim settlement built on our occupied land, east of Jerusalem,” the Palestinian Islamic Jihad terror group said in a statement.

HAMAS spokesman Abd al-Latif al-Qanou stated: “The strikes of the revolutionaries and resistance fighters will not stop in defense of our land and sanctities and to thwart the settler government’s plan to build the alleged Temple on the ruins of Al-Aqsa Mosque.”

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Yoav Gallant were briefed on the incident.

Israel Police Commissioner Yaakov Shabtai was touring the scene.

Palestinian terror attacks are at an all-time high. In the first six months of 2023, the emergency service recorded 3,640 acts of terror throughout Israel, including 2,118 cases of rock-throwing, 799 attacks with Molotov cocktails, 18 attempted stabbings and six car-rammings.

View of the Israeli settlement of Maale Adumin, January 4, 2017. (Flash90/Yaniv Nadav)

After terror attack, Ma’ale Adumim cancels all Palestinian work permits.

Palestinian construction employees were sent home and sites were shuttered until further notice.

Palestinians with work permits in Ma’ale Adumim have been suspended indefinitely following a shooting attack in the city by the terrorist who was authorized to be there.

The terrorist, who was identified by Palestinian media as Mahand al-Mazarah.

Construction sites in the city, employing Palestinian workers have been emptied and shuttered until further notice and all Palestinians sent back home, as per directives from the city’s deputy mayor, Guy Yifrach.

The Shin Bet did not provide any clarification as to why Mazarah eluded their protocol for identifying potential terrorists.