Premier Benjamin Netanyahu spreekt de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe op het hoofdkwartier van de VN in New York City, New York, VS, 22 september 2023.
Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 78th United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City, New York, US, September 22, 2023
(photo credit: REUTERS/BRENDAN MCDERMID)

Nederlands + English

Eli Cohen: “Het is belangrijk om te herhalen wat de premier zei, vrede met Saoedi-Arabië is ook vrede tussen Joden en de moslimwereld.”

Door: The Jerusalem Post.

Tot zeven moslimlanden meer zouden we vrede kunnen sluiten met Israël als de Joodse Staat een vredesakkoord tekent met Saoedi-Arabië, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen vrijdag aan het Israëlische KAN News.

In zijn toespraak tot de krant, onmiddellijk na de toespraak van premier Benjamin Netanyahu op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarin hij een “nieuw Midden-Oosten” aankondigde waar Israël en Saoedi-Arabië diplomatieke banden onderhouden, zei Cohen dat “vrede met Saoedi-Arabië vrede betekent met de grotere moslimwereld.”

Hij zei: “Er zijn ten minste nog zes of zeven landen waarmee ik heb gesproken – belangrijke moslimlanden waarmee we geen betrekkingen hebben – die geïnteresseerd zijn [in vrede].”

Cohen zei dat de landen in Afrika en Azië liggen, maar weigerde ze bij naam te noemen. Later zei hij dat slechts een paar van hen direct contact met hem hadden gehad.

Cohen veroorzaakt diplomatiek fiasco met Libië

Vorige maand hield Cohen een besloten vergadering met zijn Libische collega Najla Mangoush. Hij veroorzaakte vervolgens een diplomatieke crisis door zijn gesprek naar de media te lekken.

Mangoush werd vervolgens ontslagen en moest haar land ontvluchten. Er loopt nu een onderzoek naar haar.

In een reactie op de ontmoeting zei de Libische premier Abdulhamid al-Dbeibeh dat zijn land elke notie van Israëlische normalisatie “volledig verwerpt”.

Cohen vertelde KAN: “Ik heb het niet over [Libië]. We zullen wachten [met aankondigingen], maar meer landen zullen toetreden tot onze vredescirkel, je zult zien.”

*******************************************************

*******************************************************

ENGLISH

Eli Cohen: “It’s important to restate what the prime minister said, peace with Saudi Arabia is also peace between Jews and the Muslim world.”

By: The Jerusalem Post.

Up to seven more Muslim countries could make peace with Israel if the Jewish State signs a peace agreement with Saudi Arabia, Foreign Minister Eli Cohen told Israel’s KAN News on Friday.

Speaking to the outlet immediately following Prime Minister Benjamin Netanyahu’s speech at the United Nations General Assembly, in which he touted a “new Middle East” where Israel and Saudi Arabia enjoyed diplomatic ties, Cohen said that “peace with Saudi Arabia means peace with the greater Muslim world.”

He said: “There are at least another six or seven countries that I have met with – significant Muslim countries with which we do not have relations – that are interested [in peace].”

Cohen said the countries are in Africa and Asia but declined to name them. He later said that only some had been directly in touch with him.

Cohen causes diplomatic debacle with Libya

Last month, Cohen held a closed meeting with his Libyan counterpart, Najla Mangoush. He then caused a diplomatic crisis by leaking his conversation to the media.

Mangoush was then fired and forced to flee her country. She is now under investigation.

In response to the meeting, Libyan Prime Minister Abdulhamid al-Dbeibeh said his country completely rejects” any notion of Israeli normalization.

Cohen told KAN: “I’m not talking about [Libya]. We will wait [with announcements], but more countries will join our peace circle, you will see.”