NEDERLANDS + ENGLISH
RED ALERT- RED ALERT
Als deze mededeling met sirene klinkt, heb je slechts 15 seconden de tijd om dekking te vinden. Je kan in een schuilkelder terecht, staan achter een soort bunker ABRI, plat liggen op de grond achter een auto. Waarom probeert Hamas mensen te doden, waarom?

ENGLISH
RED ALERT RED ALERT
When this announcement with siren sounds, you have only 15 seconds to find cover. You can get into a shelter, stand behind some kind of bunker ABRI, lie flat on the ground behind a car. Why is Hamas trying to kill people, why?