De Achtste Dag. (Sjemini Atzeret)

Ook slotfeest,

  • Lev.23:39. 39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Eeuwige zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.

Vreugde der Wet (Simcha Tora). Gods Woord is tot zijn doel gekomen. Gods Woord is getrouw.

De 2e opstanding, laatste oordeel,

  • Opb.20:11-15. 11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. 12 En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. 13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. 14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. 15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Schaduw naar de Eeuwigheid, een Nieuwe hemel en nieuwe aarde, Opb.21-22. God alles in allen, 1Kor.15:28. 28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.