Militaire drone vliegtuigen. Shutterstock

Nederlands + English

Iraanse topcommandant kondigt nieuwe zelfmoord drones met groot bereik aan, ontworpen om tot Tel Aviv toe te slaan.

Door World Israel News

Iran heeft een nieuw lange afstand drone ontwikkeld die Israëlische steden kan treffen, beweerde een hoge Iraanse militaire functionaris maandag.

Brigadier-generaal Kioumars Heidari, hoofd van de grondtroepen van het Iraanse leger, werd geciteerd in een rapport van de semi-officiële Iraanse nieuwsoutlet Mehr News maandagochtend dat een nieuw drone, de Arash-2 – een upgrade van de Arash-1 – is ontworpen om het bereik te vergroten, waardoor Israëlische steden getroffen kunnen worden.

“We hebben deze drone speciaal ontworpen voor Haifa en Tel Aviv. Dit is een unieke drone die voor deze taak is ontwikkeld,” zei de generaal en hij beloofde dat Iran “de capaciteiten van deze drone in toekomstige oefeningen zal onthullen.”

De nieuwe zelfmoord drone, zei Heidari, heeft unieke capaciteiten, zonder details te geven.

Minder dan twee maanden geleden onthulde de Iraanse marine haar nieuwe drone divisie, met offensieve en bewaking drones die vanaf zeven schepen worden gelanceerd.

Generaal Abdolrahim Mousavi beweerde dat de divisie de “lange arm” van Iran met honderden kilometers zal verlengen.

Iran heeft de afgelopen jaren uitgebreid gebruik gemaakt van militaire drones en een fabriek voor drones geopend in het Centraal-Aziatische land Tadzjikistan.

In februari schoot de Amerikaanse luchtmacht twee Iraanse drones neer die in het Iraakse luchtruim vlogen en op weg waren naar Israël.

De onbemande luchtvaartuigen, de Shahed 136, waren op 14 februari op weg naar Israël toen ze werden neergehaald in de buurt van de Iraakse stad Erbil. De Shahed 136 is een “kamikaze” drone met een geschat bereik van 2.000 km (1.242 mijl) die zichzelf vernietigt wanneer hij zijn doel raakt. De drone kan boven doelen blijven hangen alvorens toe te slaan.

Diezelfde maand verloor Iran honderden drones op een luchtmachtbasis in het westen van het land bij een luchtaanval door UAV’s die het land aan Israël toeschreef. Jeruzalem gaf geen commentaar op de vermeende aanval, die volgens het Libanese tv-station Al Mayadeen werd uitgevoerd vanuit Koerdisch gecontroleerd gebied in Irak.

 

ENGLISH

Top Iranian commander announces new long-range suicide drones designed to strike as far as Tel Aviv.

By World Israel News Staff

Iran has developed a new long-range drone aircraft capable of striking Israeli cities, a senior Iranian military official claimed Monday.

Brigadier General Kioumars Heidari, chief of the Iranian military’s ground forces, was quoted in a report by the semi-official Iranian news outlet Mehr News Monday morning that a new drone aircraft, the Arash-2 – an upgrade of the Arash-1 – was designed to increase its range, allowing it to strike Israeli cities.

“We have specially designed this drone for Haifa and Tel Aviv. This is a unique drone that was developed for this task,” the general said, vowing Iran “will unveil this drone’s capabilities in future exercises.”

The new suicide drone, Heidari said, has unique capabilities, without offering details.

Less than two months ago, the Iranian navy unveiled its new drone carrier division, featuring offensive and surveillance aerial drones launched from seven vessels.

General Abdolrahim Mousavi claimed the division will extend Iran’s “long arm” by hundreds of kilometers.

Iran has made extensive use of military drones in recent years, opening a drone manufacturing plant in the central Asian country of Tajikistan.

In February, the U.S. Air Force shot down two Iranian drone aircraft flying in Iraqi airspace en route to Israel.

The unmanned aerial vehicles, Shahed 136s, were en route to Israel on Feb. 14 when they were downed near the Iraqi city of Erbil. The Shahed 136 is a “kamikaze” drone with an estimated range of 2,000 km (1,242 miles) that self-destructs upon hitting its target. The drone is capable of loitering over targets before striking.

That same month, Iran reportedly suffered the loss of hundreds of drones in an airbase in the western part of the country in an aerial strike by UAVs that it blamed on Israel. Jerusalem did not comment on the alleged attack, which Lebanese TV station Al Mayadeen said was launched from Kurdish-controlled territory in Iraq.