Af en toe publiceren wij stichtingen die Israel en de Joodse gemeenschap ondersteunen.
Van dit keer drie van de 9 projecten van  Stichting Steun Messiasbelijdende Joden.

Hulptransporten
Wie in armoede leeft, is blij met alles wat men krijgt. Dan vindt men het niet erg om tweedehands spullen te krijgen, integendeel! Er zijn diverse Messiasbelijdende gemeenten in Israël die een kledingdepot hebben. Van daaruit worden de armsten in de samenleving geholpen. In Nederland worden door de stichting Nachamu Nachamu Ami (Troost, troost Mijn volk, Jes. 40) kleding en andere goederen bijeen gebracht. Ze worden gesorteerd en per container naar Israël verscheept. De Stichting Steun Messiasbelijdende Joden zorgt er voor dat er per jaar ten minste twee transporten naar Israël worden gefinancierd.
Wilt u specifiek dit project ondersteun klik hier

Nazareth Gaarkeuken
De gaarkeuken in Nazareth is voor veel arme mensen een uitkomst! Je zult maar meermalen per week de warme maaltijden moeten overslaan. Gelukkig kan de sociale dienst je dan verwijzen naar de gaarkeuken van de kleine Messiasbelijdende gemeente ‘Spruit van Galilea’. Na een intakegesprek wordt bepaald hoe veel maaltijden en hoe lang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een voedselpakket (waardoor er meer hulp geboden kan worden!) Zo wordt iedere maand voor ongeveer 1500 maaltijden gezorgd! Tevens hopen de Messiasbelijdende Joden dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord in de afgelopen jaren meerdere mensen tot geloof gekomen!
Wilt u specifiek dit project ondersteun klik hier

Makor HaTikvah
In Jeruzalem is één school voor Messiasbelijdende Joden: Makor HaTikva, wat ‘bron van de hoop’ betekent. Hier krijgen kinderen onderwijs in een sfeer waarin geput wordt uit Jezus de Bron van hoop! Zo worden kinderen toegerust om in de Israëlische samenleving een levende getuige van Jezus de Messias te zijn. Het onderwijs wordt gegeven door gecertificeerde docenten. Yoel Russu is als directeur– naast zijn taak op school – actief om fondsen voor de school te werven. Het streven is dat de school in de toekomst ook overheidssteun zal krijgen. Zo lang dit nog niet het geval is, moeten de ouders een forse bijdrage betalen en heeft men uw gift nodig
Wilt u specifiek dit project ondersteun klik hier

Voor meer informatie:

W: https://messiasbelijdendejoden.nl 
T: 0341 – 42 11 81
E: info@messiasbelijdendejoden.nl