Voormalig Knesset-lid Rabbi Yehudah Glick op de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem (foto met dank)

Nederlands + English

Stop met het verbieden van Joden en Christenen om te bidden op de Tempelberg, vertelt de orthodoxe rabbijn aan ALL ISRAEL NEWS – het is tijd om van die plek een ‘huis van gebed voor alle naties’ te maken

Bron: Allisrael New – Joel C. Rosenberg

“Het is tijd ‘om de muziek’ op de Tempelberg te veranderen”, zegt voormalig Knesset-lid Yehudah Glick, met het argument dat het verkeerd is om toe te geven aan extremistische druk om Joden en Christenen te verbieden te bidden op deze heilige plaats. Zal er iemand luisteren

Vanaf de avond van zaterdag 28 mei tot en met zondag 29 mei vierden de Israëli’s “Jeruzalem Dag”.

Dit is de dag op de Hebreeuwse kalender (28 Iyar) die de hereniging markeert van de Heilige Stad onder de soevereine controle van Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967, nadat de IDF de Jordaanse troepen versloeg die eerder de stad hadden bezet.

Op de westerse kalender vond de “bevrijding van Jeruzalem” plaats op 7 juni 1967.

SPANNINGEN OP DE TEMPELBERG ZIJN HOOG

Nu de spanningen al hoog oplopen op wat Joden en Christenen de Tempelberg noemen en wat moslims Haram al Sharif noemen, zetten Israëlische veiligheidstroepen zich schrap voor problemen.

De rechtbank van Jeruzalem had beslist in het voordeel van drie Joodse tieners die door de politie tijdelijk werden verboden om naar de Tempelberg te gaan nadat ze op 15 mei op die plaats hadden gebeden. De rechtbank concludeerde dat het “een onevenredige inbreuk op de vrijheid van beweging vormde”.

De rechtbank maakte echter ook duidelijk dat “deze [beslissing] niet ingrijpt in de taak van de politie om de openbare orde op de Tempelberg te handhaven, en evenmin iets bepaalt met betrekking tot de vrijheid van aanbidding op de Tempelberg.”

Rechter Zion Saharay bekritiseerde de politie voor het weren van tieners van de Tempelberg en zei dat een openbare verklaring van de politiechef “duidelijk suggereert dat alle inwoners van het land de Tempelberg mogen betreden en bidden.”

Zoals onze verslaggevers opmerkten, staat Israël momenteel moslims toe om de Tempelberg te bezoeken en daar te bidden, terwijl Joden mogen bezoeken, maar niet om te bidden of religieuze rituelen uit te voeren.

Het beleid wordt gewoonlijk ‘de status-quo’ genoemd.

De Tempelberg is de heiligste plaats voor Joden, aangezien het de plaats is van de Bijbelse Eerste en Tweede Tempel. Het is echter een “algemeen bekende realiteit”, althans in de afgelopen maanden en jaren, dat Joden vaak stilletjes mogen bidden op de Tempelberg.

De recente harde veroordelingen van de Palestijnse Autoriteit en Hamas waren aanleiding voor de Israëlische gerechtelijke autoriteit om een ongebruikelijk bericht naar de media te sturen. Daarin werd benadrukt dat de uitspraak was “niet ingrijpen” door de politie bij de handhaving van het status-quo beleid.

“HET IS TIJD OM DE MUZIEK TE VERANDEREN” IN DE DISCUSSIE OVER DE TEMPELBERG

Toch beweert een prominente orthodoxe rabbijn – die ook ooit lid van de Knesset was – dat de “status quo” geen zin heeft, door de jaren heen niet consequent is gehandhaafd en om te beginnen verkeerd is.

Yehudah Glick bepleitte hartstochtelijk dat de Tempelberg “een huis van gebed voor alle naties” zou moeten zijn, een plaats voor alle mensen om te bidden – inclusief Joden en Christenen – niet alleen moslims, verwijzend naar het woord van de Heer zoals vastgelegd in de geschriften van de profeet Jesaja.

“Ik zal [hen] naar mijn heilige berg brengen en hun vreugde schenken in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en slachtoffers zullen op mijn altaar worden aanvaard; want Mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken.” (Jesaja 56:7)

Het is een casus die hij voor het eerst aan mij bekend maakte toen we in de herfst van 2020 voor het eerst ALL ISRAEL NEWS lanceerden.

Het is er een waar de rabbijn nu des te meer gepassioneerd over is, vooral met al het gepraat in het tijdperk van de Abraham-akkoorden over tolerantie en religieuze vrijheid en wederzijds respect.

De vraag is: zal iemand luisteren?

Voormalig Knesset-lid Rabbi Yehudah Glick op de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem (foto met dank)

Hier is mijn interview met Rabbi Glick, licht bewerkt voor de duidelijkheid.

ROSENBERG: Oké, laten we beginnen met uw mening, rabbijn, namelijk dat de Tempelberg voor iedereen open moet staan voor gebed, toch?

RABBI YEHUDAH GLICK: Ik denk dat het een redelijk standpunt is, aangezien de plaats heilig is voor alle gelovigen van de Bijbel. Het christendom begon in Jeruzalem en ziet die plek als heilig. Het Jodendom ziet daar zeker onze heilige plaatsen in. En de islam verwijst zeker naar de plek als een heilige plaats. Het is dus een heilige plaats en we zouden het de heilige plaats moeten noemen en iedereen zou daar moeten kunnen bidden.

ROSENBERG: De uitdaging is dat het vredesverdrag tussen Jordanië en Israël het Koninkrijk Jordanië een voorkeurs- of verhoogde status geeft met betrekking tot islamitische heilige plaatsen zoals de koepel van Rome en de al-Aqsa-moskee, toch? En de status-quo, historisch gezien, heeft opgeroepen te voorkomen dat Joden en Christenen op die plek bidden. Alleen moslims kunnen daar bidden.

OPMERKING : Artikel 9, sectie 2 van het vredesverdrag stelt : “Israël respecteert de huidige rol van het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië m.b.t. moslimheiligdommen in Jeruzalem. Wanneer onderhandelingen over de permanente status [van Jeruzalem] plaatsvinden, zal Israël hoge prioriteit geven aan de Jordaanse historische rol van deze heiligdommen.”

OPMERKING: In 2015 onderhandelde de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, over een reeks overeenkomsten tussen Israël en Jordanië, bekend als de “Kerry-overeenkomsten” , die meer specifiek de kwestie van het gebed verduidelijkten. “De Kerry-overeenkomsten erkenden de speciale rol van Jordanië in Jeruzalem zoals gedefinieerd in het Israëlisch-Jordanië vredesverdrag, met inbegrip van de historische rol van Jordanië als ‘bewaker van de islamitische heilige plaatsen’ in Jeruzalem, en bevestigden de al lang bestaande regelingen met betrekking tot gebed in de al-Aqsa Moskee waardoor moslims daar kunnen bidden en niet-moslims alleen die plek mogen bezoeken”, aldus een rapport van het Jerusalem Center for Public Affairs.]

GLICK: Ik weet niet wat het woord “status quo” betekent. Ik weet dat tot het jaar 2000 de Tempelberg open was op Sabbat. Nu is dat niet zo.

Anderhalf jaar geleden openden de moslims een nieuwe moskee aan de Golden Gate.

Is dat status-quo? Nee, er is geen status-quo. Zoiets bestaat niet. De mens verandert. Het leven is dynamisch. Democratische theologie gelooft dat als er iets mis is, je het moet veranderen.

Er is dus niets heiligs aan status-quo. Het is geen religieus concept.

Ik zou zeggen, laten we niet beginnen met wat controversieel is.

Laten we beginnen met wat aangenaam is.

Zijn we het erover eens dat het aanleggen van voorraden stenen op de hele Tempelberg om naar Joden en politieagenten te gooien, verboden moet worden?

Zijn we het erover eens dat het ophopen in een moskee van stenen die kunnen doden, verboden moet worden?

Zijn we het erover eens dat geweld en haat voor niemand acceptabel zouden moeten zijn in een heilige plaats?

Laten we daar beginnen.

Feit is dat de Tempelberg 55 jaar lang voor iedereen open zou zijn geweest.

Jarenlang waren er toeristen die de moskeeën konden bezoeken.

ROSENBERG: Ik was in staat om de Rotskoepel daadwerkelijk binnen te gaan en er rond te toeren toen ik in 1987 naar Israël kwam om te studeren aan de Universiteit van Tel Aviv.

GLICK: Precies. Dus, wat is er met de status-quo gebeurd? Waarom kunnen toeristen de Rotskoepel nu niet bezoeken? Waarom wordt dat niet beschouwd als een verandering van de status-quo?

Mijn punt is dat er nooit echt een status-quo was die werd gehandhaafd. Het heeft nooit bestaan.

Ik kan je vertellen, in ieder geval de laatste tien jaar dat ik weet, hebben Joden gebeden op de Tempelberg.

In de afgelopen vijf jaar is er elke dag, ’s ochtends en’ s middags, een minjan [minstens 10 Joodse mannen] op de Tempelberg geweest om te bidden.

Het gebeurt rustig. Zolang niemand iets provocerends of iets tegen iemand doet, is het geen probleem. Als je iets positiefs doet, zou er niets mis moeten zijn.

Geweld is het probleem. En ik zeg nogmaals, de tijd is gekomen dat we het erover eens moeten zijn dat geweld daar niet mag.

We moeten de muziek op Tempelberg veranderen.

Bidden mag niet controversieel zijn.

Laten we het over deze problemen hebben.

Het kan niet zo zijn dat een [Jordaanse] koning en de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit een Israëlische rechtbank kunnen veroordelen die gebed op de Tempelberg toestaat, wat de basiswet is in Israël, dat je vrijheid van aanbidding hebt, vrijheid van toegankelijkheid.

Wat mij ook stoort, is dat geen van beiden geweld of stenengooien of het vullen van de moskee met stenen wil veroordelen.

Dit jaar, toen Pesach [Pascha] en Pasen en de Ramadan allemaal samenvielen, was er een kans dat we allemaal konden bidden. Deze heilige plaats had zo mooi kunnen zijn.

In plaats daarvan hebben we leiders die al dit soort geweld legitimeren.

En dan veroordeelt de Amerikaanse regering Israël voor het betreden van de moskeeën om gelovigen te beschermen en op die plaats alle stenen te verwijderen.

We zouden samen de verantwoordelijkheid moeten nemen om deze heilige plaats te beschermen – iedereen, de Israëlische regering, de Israëlische politie, de moslimleiders, alle gelovigen in de wereld.

Nogmaals, laten we de muziek op de Tempelberg veranderen.

Laten we ervoor zorgen dat de Tempelberg geen plaats is voor enige vorm van intimidatie, ophitsing, terreur of geweld.

Laten we gaan zitten met de leiders van de Waqf [de islamitische liefdadigheidsinstelling die de islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem beheert].

Laten we met koning Abdullah om de tafel gaan.

Laten we met de Israëlische autoriteiten om de tafel gaan.

Laten we geweld afwijzen.

En laten we plaats maken voor wat echt acceptabel is.

Voormalig Knesset-lid Rabbi Yehudah Glick op de Tempelberg in de oude stad van Jeruzalem (foto met dank)

ROSENBERG: Wat zou je specifiek willen zien gebeuren?

GLICK: Kijk, ik ben het ermee eens dat tijdens bepaalde dagen van de ramadan, wanneer de zaal vol zit met moslims, we kunnen wachten. We kunnen de Tempelberg sluiten voor Joden. Ik zie daar niets verkeerds in.

Maar dit jaar deed de Israëlische regering iets heel doms. Ze zeiden dat de Tempelberg voor iedereen toegankelijk zal zijn. Opeens was er geweld. En toen zei de regering: “Oh nee, nee, nee, nee, we gaan het sluiten. Alleen moslims kunnen de Tempelberg betreden.”

En welke boodschap heeft dat afgegeven?

Dat Israël zwak is.

Dat als moslimextremisten geweld gebruiken, Israël de Tempelberg zal sluiten voor Joden.

ROSENBERG: Dus, wat moet premier Naftali Bennett in de toekomst doen?

GLICK: Hij zou volgend jaar op de eerste dag van de Ramadan moeten aankondigen: ‘Luister, de eerste twee weken, drie weken kan iedereen naar de Tempelberg gaan. Maar de laatste 10 dagen zal het alleen voor moslims zijn.”

Dat getuigt van leiderschap.

Dat toont aandacht voor alle mensen.

Maar als de heilige plaats met geweld wordt beheerd, dan nodigen we eigenlijk uit tot geweld.

Ik zeg dat de tijd is gekomen voor ons allemaal om de verantwoordelijkheid te nemen om ervoor te zorgen dat er geen geweld plaatsvindt op deze heilige plaats.

We moeten de muziek veranderen.

We moeten zeggen: “Ja, alle gelovigen in de wereld – Joden, Christenen en moslims kunnen naar de Tempelberg komen om te bidden.”

Laten we van de plek een plek maken om te zingen.

Laten we de plaats weer heilig maken.

Luister, het platform van de Tempelberg is 25 keer zo groot als de Westelijke Muur.

Er is plaats voor iedereen.

Wat is er mis met Christenen die daarheen gaan en de Bijbel vasthouden en de Bijbel lezen?

Kijk, ik herinner me dat toen ik in Istanbul was, ik in de moskee bad.

Als ik naar Haifa ga, kan ik in de moskee gaan bidden en welkom worden geheten.

Wat is er mis met bidden op de Tempelberg?

Kom op.

Extremisten gebruiken die plek als hulpmiddel. Ze gebruiken de heilige plaats als een instrument om een politieke agenda te promoten.

Ze willen tegen Israël vechten.

We moeten besluiten om de muziek te veranderen.

Lees meer: EXCLUSIEF INTERVIEW | TEMPEL BEVESTIGING | YEHUDA GLICK

Joel C. Rosenberg
Joel C. Rosenberg is de hoofdredacteur van ALL ISRAEL NEWS en ALL ARAB NEWS en de president en CEO van Near East Media. Hij is een New York Times best-selling auteur, Midden-Oosten analist, en Evangelisch leider, en woont in Jeruzalem met zijn vrouw en zonen.

 

 

 

*************************************************

ENGLISH:

Stop banning Jews and Christians from praying on the Temple Mount, Orthodox rabbi tells ALL ISRAEL NEWS – it’s time to make site a ‘house of prayer for all nations’

Source: Allisrael New – Joel C. Rosenberg

“It’s time to change the music on the Temple Mount,” former Knesset Member Yehudah Glick says, arguing it’s wrong to succumb to extremist pressure to ban Jews and Christians from praying in this sacred place. Will anyone listen?

Former Knesset Member Rabbi Yehudah Glick on the Temple Mount in Jerusalem’s Old City (Photo courtesy)

Beginning the evening of Saturday, May 28, and running through Sunday, May 29, Israelis celebrated “Jerusalem Day.”

This is the day on the Hebrew calendar (28 Iyar) that marks Israel’s reunification of the Holy City under its sovereign control during the Six-Day War of 1967, after the IDF defeated Jordanian forces that had previously controlled the city.

On the Western calendar, the “liberation of Jerusalem” occurred on June 7, 1967.

TEMPLE MOUNT TENSIONS RUNNING HIGH

With tensions already running high on what Jews and Christians call the Temple Mount and what Muslims call Haram al Sharif, Israeli security forces are bracing for trouble.

Just yesterday, ALL ISRAEL NEWS reported that Jerusalem Magistrate’s Court ruled in favor of three Jewish teenagers whom the police temporarily banned from going to the Temple Mount after they had prayed at the site on May 15 saying that it constituted “a disproportionate infringement on their freedom of movement.”

However, the court also made it clear that “this [decision] does not intervene with the police’s job in enforcing public order at the Temple Mount, nor does it determine anything regarding freedom of worship at the Temple Mount.”

Judge Zion Saharay criticized police for barring the teenagers from the Temple Mount and said that a public statement made by the police chief “clearly suggests that all residents of the country are allowed to enter the Temple Mount and pray.”

As our reporters noted, Israel currently allows Muslims to visit and pray on the Temple Mount, whereas Jews are allowed to visit, but not to pray or to perform religious rituals.

The policy is commonly referred to as “the status quo.”

The Temple Mount is the holiest place for Jews, as it is the site of the biblical First and Second Temples. It is a “widely reported reality,” however, at least in recent months and years, that Jews are frequently allowed to quietly pray on the Temple Mount.

The recent harsh condemnations from the Palestinian Authority and Hamas prompted Israel’s judicial authority to release an unusual message to the media stressing that the ruling “does not intervene” with police enforcement of the status quo policy.

“IT’S TIME TO CHANGE THE MUSIC” OF THE DISCUSSION ABOUT THE TEMPLE MOUNT

Yet a prominent Orthodox rabbi – who also once served as a member of Knesset – is arguing that the “status quo” makes no sense, hasn’t been consistently enforced over the years and is wrong to begin with.

Yehudah Glick – who last year made an unsuccessful bid to become Israel’s president – sat down with me at the King David Hotel in Jerusalem this week to discuss these matters.

He passionately made the case that the Temple Mount should be “a house of prayer for all nations,” a place for all people to pray – Jews and Christians included – not only Muslims, referring to the word of the Lord as recorded in the writings of the prophet Isaiah.

“I will bring [them] to my holy mountain and give them joy in My house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar; for My house will be called a house of prayer for all nations.” (Isaiah 56:7)

It is a case that he first made to me when we first launched ALL ISRAEL NEWS in the fall of 2020.

It is one that the rabbi feels all the more passionate about now, especially with all the talk in the age of the Abraham Accords about tolerance and religious freedom and mutual respect.

The question is: Will anyone listen?


Former Knesset Member Rabbi Yehudah Glick on the Temple Mount in Jerusalem’s Old City (Photo courtesy)

Here is my interview with Rabbi Glick, lightly edited for clarity.

ROSENBERG: Okay, so let’s start with your view, rabbi, which is that the Temple Mount should be open for prayer for everybody, right?

RABBI YEHUDAH GLICK: I think it’s a reasonable position, since the place is holy for all believers of the Bible. Christianity began in Jerusalem sees the site as holy. Judaism certainly sees our holy places there. And Islam definitely refers to the site as a holy place. So, it is a holy place and we should refer to it as the holy place and everyone should be able to pray there.

ROSENBERG: The challenge is that peace treaty between Jordan and Israel gives the Kingdom of Jordan a preferred or elevated status with regards to Muslim holy sites like the Dome of the Rome and the al-Aqsa Mosque, right? And the status quo, historically, has called for the prevention of Jews and Christians to pray on the site. Only Muslims can pray there.

[NOTE: Article 9, section 2 of the peace treaty states: “Israel respects the present role of the Hashemite Kingdom of Jordan in Muslim Holy shrines in Jerusalem. When negotiations on the permanent status [of Jerusalem] will take place, Israel will give high priority to the Jordanian historic role in these shrines.”

[NOTE: In 2015, then-Secretary of State John Kerry negotiated a series of agreements between Israel and Jordan known as the “Kerry Understandings” that more specifically clarified the issue of prayer. “The Kerry Understandings acknowledged Jordan’s special role in Jerusalem as defined in the Israel-Jordan peace treaty, including Jordan’s historic role as ‘Guardian of the Islamic holy places’ in Jerusalem, and reaffirmed the long-standing arrangements regarding prayer in the al-Aqsa Mosque allowing Muslims to pray there and non-Muslims only to visit the site,” noted a report by the Jerusalem Center for Public Affairs.]

GLICK: I don’t know what the word “status quo” means. I know until the year 2000, the Temple Mount was open on Shabbat. Now it’s not.

A year and a half ago, the Muslims opened a new mosque at the Golden Gate.

Is that status quo? No, there is no status quo. There’s no such thing. Human beings change. Life is dynamic. Democratic theology believes that if something’s wrong, you should change it.

So, there’s nothing holy about status quo. It’s not a religious concept.

I would say, let’s start not from what is controversial.

Let’s start with what is agreeable.

Do we agree that stockpiling stones all over the Temple Mount to throw at Jews and policemen should be forbidden?

Do we agree that filling a mosque with the stones that can kill should be forbidden?

Do we agree that violence and hate shouldn’t be acceptable in a holy place for anybody?

Let’s start there.

The fact is that for 55 years the Temple Mount was supposedly open for everybody.

For many years, there were tourists who were able to visit the mosques.

ROSENBERG: I was able to actually enter and tour the Dome of the Rock when I came to Israel to study at Tel Aviv University in 1987.

GLICK: Exactly. So, what happened to the status quo? Why can’t tourists visit the Dome of the Rock now? Why is that not considered a changing of status quo?

My point is, there was never really a status quo that has been enforced. It never existed.

I can tell you, at least for the last ten years that I know about, Jews have been praying on the Temple Mount.

Over the last five years, there has actually been a minyan [at least 10 Jewish men] praying on the Temple Mount every single day, morning and afternoon.

It happens quietly. As long as nobody does anything provocative or something against somebody, it’s not a problem. If you’re doing something positive, there shouldn’t be anything wrong.

Violence is the problem. And I say again, the time has come that we should agree that violence should not be allowed there.

We have to change the music on Temple Mount.

Prayer should not be controversial.

Let’s talk about these issues.

It can’t be that a [Jordanian] king and the chairman of the Palestinian Authority can condemn an Israeli court that allows prayer on Temple Mount, which is basic law in Israel, that you have freedom of worship, freedom of accessibility.

What bothers me, too, is that neither of them are willing to condemn violence or stone throwing or filling the mosque stone.

This year, when Pesach [Passover], Ramadan and Easter all fell together, there was a chance that we could all pray. This holy place could have been so beautiful.

Instead, we have leaders legitimizing all this kind of violence.

And then the American administration condemns Israel for entering the mosques to protect worshippers and to empty out the place of all the stones.

We should take responsibility together for protecting this holy place – everybody, the Israeli government, the Israeli police, the Muslim leadership, all believers in the world.

Again, let’s change the music on Temple Mount.

Let’s make sure the Temple Mount is no place for any kind of harassment, of incitement, of terror, of violence.

Let’s sit with the leaders of the Waqf [the Islamic charitable trust that administers the Muslim holy sites in Jerusalem].

Let’s sit with King Abdullah.

Let’s sit with the Israeli authorities.

Let’s reject violence.

And let’s make a place for what’s really acceptable.

Former Knesset Member Rabbi Yehudah Glick on the Temple Mount in Jerusalem’s Old City (Photo courtesy)

ROSENBERG: What specifically would you like to see happen?

GLICK: Look, I can agree that during certain days of Ramadan, when the place is packed with Muslims, that yes, we can wait aside. We can close the Temple Mount to Jews. I don’t see anything wrong with that.

But this year, the Israeli government did something pretty stupid. They said the Temple Mount is going to be open to everyone. Suddenly there was violence. And then the government said, “Oh, no, no, no, no, we’re going to close it. No one but Muslims can enter the Temple Mount.”

And what message did that send?

That Israel is weak.

That if Muslim extremists use violence, Israel will close the Temple Mount to Jews.

ROSENBERG: So, what should Prime Minister Naftali Bennett do going forward?

GLICK: He should announce next year on day one of Ramadan, “Listen, for the first two weeks, three weeks, everybody can go up to the Temple Mount. But on the last 10 days, it will be only for Muslims.”

That shows leadership.

That shows consideration to all people.

But if the holy place is going to be managed by violence, then we’re actually inviting violence.

I say the time has come for all of us to take responsibility to make sure no violence occurs in this holy place.

We have to change the music.

We have to say, “Yes, all believers in the world – Jews, Christians and Muslims can come to Temple Mount and pray.”

Let’s turn the place into a place of singing.

Let’s make the place holy again.

Listen, the Temple Mount platform is 25 times the size of the Western Wall area.

There is room for everybody.

What is wrong with Christians going up there and holding the Bible and reading the Bible?

Look, I think when I was in Istanbul, I prayed in the mosque.

When I go to Haifa, I can go and pray in the mosque and be welcomed.

What’s wrong with praying on the Temple Mount?

Come on.

Extremists are using the site as a tool.

They are using the holy place as a tool to promote a political agenda.

They want to fight Israel.

We have to decide to change the music.

Read more: EXCLUSIVE INTERVIEW | TEMPLE MOUNT | YEHUDA GLICK

 

Joel C. Rosenberg

Joel C. Rosenberg is the editor-in-chief of ALL ISRAEL NEWS and ALL ARAB NEWS and the President and CEO of Near East Media. A New York Times best-selling author, Middle East analyst, and Evangelical leader, he lives in Jerusalem with his wife and sons.