Explosie in Damascus-gebied na IDF-luchtaanval, 8 juni 2021. (Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten)
Explosion in Damascus area after IDF airstrike, June 8, 2021. (Syrian Observatory for Human Rights)

Nederlands + English

Iraanse drone fabriek onder de gerapporteerde doelen.

Door David Hellerman, World Israel News

Syrië gaf Israël de schuld van raketaanvallen op donderdagavond in de buurt van Damascus.

Het door de Syrische staat gecontroleerde persbureau SANA meldde dat drie soldaten werden gedood en nog eens zeven mensen gewond raakten. Het beweerde ook dat het Syrische leger een aantal van de raketten had neergeschoten.

Nieuwssites van de oppositie meldden dat een opslagplaats van de Iraanse Revolutionaire Garde en een dronefabriek – beide ten zuiden van de hoofdstad – tot de doelwitten behoorden.

Andere onbevestigde berichten meldden dat Hezbollah-agenten onder de gewonden waren.

In een zeldzame Israëlische bevestiging vertelde Nachman Shai, minister van Diaspora Zaken, vrijdagochtend aan het Israëlische radiostation Kan Reshet Bet: “De IDF heeft afgelopen nacht geopereerd in Syrië. We blijven onze veiligheidsbelangen beschermen.”

Israël heeft honderden luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië om te voorkomen dat Iran en zijn bondgenoten zich verschansen en wapens overbrengen. Jeruzalem erkent zelden specifieke aanvallen, maar functionarissen hebben de aanvallen in algemene zin bevestigd.

In juni werd Damascus International Airport door een Israëlische aanval twee weken lang buiten gebruik gesteld nadat Israël Iran ervan had beschuldigd geavanceerde raketonderdelen voor Hezbollah via burgervluchten Syrië binnen te smokkelen. De vernietigde terminals zouden zijn aangewezen als VIP-ruimten voor Iraans personeel en voor de opslag van de gesmokkelde technologie.

 

ENGLISH

Iranian drone factory among the reported targets.

By David Hellerman, World Israel News

Syria blamed Israel for missile strikes near Damascus on Thursday night.

Syria’s state-controlled SANA news agency reported three soldiers were killed and another seven people were injured. It also claimed that the Syrian military shot down a number of the missiles.

Opposition news sites reported that a warehouse belonging to the Iranian Revolutionary Guard Corps and a drone factory — both south of the capital — were among the sites targeted.

Other unconfirmed reports said that Hezbollah operatives were among the injured.

In a rare Israeli confirmation, Diaspora Affairs Minister Nachman Shai told Israel’s Kan Reshet Bet radio station on Friday morning, “The IDF operated in Syria last night. We continue to protect our security interests.”

Israel has carried out hundreds of air strikes in Syria to prevent Iran and its proxies from entrenching themselves and transferring weapons. Jerusalem rarely acknowledges specific attacks, but officials have confirmed the strikes in a general way.

In June, an Israeli strike knocked Damascus International Airport out of service for two weeks after Israel accused Iran of smuggling advanced missile components for Hezbollah into Syria on civilian flights. The destroyed terminals were said to have been designated as VIP areas for Iranian personnel and for storing the smuggled technology.