De Turkse premier Tayyip Erdogan praat met de Syrische president Bashar al-Assad tijdens hun ontmoeting in Istanbul, 7 juni 2010. (Foto: REUTERS/Osman Orsal)
Turkey’s Prime Minister Tayyip Erdogan talks with Syria’s President Bashar al-Assad during their meeting in Istanbul, June 7, 2010. (Photo: REUTERS/Osman Orsal)

Nederlands + English

In aansluiting op de vorig jaar gehouden normalisatie besprekingen tussen Syrië en Turkije zal Moskou begin april de plaatsvervangende ministers van Buitenlandse Zaken van Syrië, Turkije en Iran ontvangen, aldus Turkse en Iraanse functionarissen.

Door: Allarab news

De ontmoeting was oorspronkelijk gepland voor maart, maar werd uitgesteld. Volgens een hoge Turkse functionaris zal de bijeenkomst een voortzetting zijn van de eerder gehouden besprekingen tussen de partijen.

“Deze bijeenkomst zal naar verwachting een voortzetting zijn van de bijeenkomsten op ministerieel niveau die tijdens het normalisatieproces zijn begonnen”, aldus de functionaris, die eraan toevoegde dat de bijeenkomst zal worden gebruikt om de situatie ter plaatse te bespreken zonder besluiten te nemen.

“Aangezien er geen deelname op ministerieel niveau zal zijn en de bijeenkomst op technisch niveau zal plaatsvinden, worden er geen belangrijke beslissingen verwacht,” zei de ambtenaar.

Tijdens de oorlog stuurde Turkije zijn troepen naar een groot deel van Noord-Syrië en steunde het de Syrische oppositie tegen de Syrische president Bashar al-Assad.

Assad zei deze maand dat hij niet bereid is de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan te ontmoeten zolang Turkije zich niet bereid verklaart zijn volledige leger terug te trekken uit Noord-Syrië en de situatie te herstellen zoals die was vóór de veelzijdige burgeroorlog in Syrië.

Rusland organiseerde voor het laatst in december een normalisatievergadering tussen de Syrische en Turkse ministers van Defensie. Sindsdien heeft Iran, een Syrische bondgenoot, zich aangesloten bij de normalisatie-inspanningen tussen Syrië en Turkije.

*********************************8

ENGLISH

Following normalization meetings last year between Syria and Turkey, Moscow will be hosting the deputy foreign ministers of Syria, Turkey and Iran at the beginning of April, according to Turkish and Iranian officials.

By: Allarab News

The meeting was originally planned for March but was postponed. According to a senior Turkish official, the meeting will be a continuation of the previously held talks between the parties.

“This meeting is expected to be a continuation of the ministerial-level meetings that began during the normalization process,” the official said, adding that it would be used to discuss the situation on the ground without making any decisions.

“Since there will be no ministerial-level participation and the meeting will be at a technical level, significant decisions are not expected,” the official said.

During the war, Turkey sent its forces into much of northern Syria and backed the Syrian opposition against Syrian President Bashar al-Assad.

Assad said this month that he is unwilling to meet with Turkish President Recep Tayyip Erdoğan until Turkey declares itself ready to withdraw its entire military from northern Syria and restore the situation to how it was prior to Syria’s multi-sided civil war.

Russia last hosted a normalization meeting between Syria’s and Turkey’s defense ministers in December. Since then, Iran, a Syrian ally, has joined the normalization efforts between Syria and Turkey.