2023-03-30: Duidelijke uitleg van ‘De wijze en de dwaze Maagden’ door Ds Koekkoek.

– Velen lezen in deze geschiedenis een les voor de christenen, de mensen van de kerk. Zij trekken de conclusie, dat je eigenlijk nooit helemaal zeker kunt zijn van je eeuwig behoud, omdat op het laatste moment kan blijken, dat je voor een gesloten deur komt.

Lees verder