1964 De waarheid over de Palestijnen – 1964 The truth about Palestininians

– Wij horen vaak beweringen dat de Palestijnen een 5.000 jaar oud en inheems volk zijn, waaronder de bewering dat Jezus een Palestijn was. Wat is feit en wat is fictie?
– We often hear claims about the Palestinians being a 5,000 years ancient and indigenous people, including the claim that Jesus was a Palestinian. What’s fact and what’s fiction?

Lees verder