Tag: Abraham Accords

2023-09-26: Netanyahu citeert de Bijbel en zegt tegen de wereldleiders: ‘Je hebt de keuze tussen een zegen of een vloek’ – vrede met de Saoedi’s of oorlog met Iran – Quoting Bible, Netanyahu tells world leaders, ‘You have a choice between a blessing or a curse’ – peace with Saudis, or war with Iran

– In zijn eerste persoonlijke toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in vijf jaar schilderde de Israëlische premier Benjamin “Bibi” Netanyahu twee dramatische visies op de toekomst en spoorde hij de leiders van de wereld aan om te kiezen.
– In his first in-person address to the United Nations General Assembly in five years, Israeli Prime Minister Benjamin “Bibi” Netanyahu painted two dramatic visions of the future and urged the leaders of the world to choose.

Lees verder

2023-09-25: ‘Zes of zeven’ moslimlanden om vrede te sluiten met Israël na Saoedi’s – ‘Six or seven’ Muslim nations to make peace with Israel after Saudis

– Eli Cohen: “Het is belangrijk om te herhalen wat de premier zei, vrede met Saoedi-Arabië is ook vrede tussen Joden en de moslimwereld.” Tot zeven moslimlanden meer zouden we vrede kunnen sluiten met Israël als de Joodse Staat een vredesakkoord tekent met Saoedi-Arabië, vertelde minister van Buitenlandse Zaken Eli Cohen vrijdag aan het Israëlische KAN News.
– Eli Cohen: “It’s important to restate what the prime minister said, peace with Saudi Arabia is also peace between Jews and the Muslim world.” Up to seven more Muslim countries could make peace with Israel if the Jewish State signs a peace agreement with Saudi Arabia, Foreign Minister Eli Cohen told Israel’s KAN News on Friday.

Lees verder

2023-09-21: Vrede met Israël komt ‘elke dag dichterbij’, zegt Saoedische kroonprins MBS met een glimlach – Peace with Israel is getting ‘closer every day,’ says Saudi Crown Prince MBS with a smile

– “Tot nu toe gaan we kijken waar we heengaan,” zei Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. “We hopen dat we een plek zullen vinden die het leven van de Palestijnen zal verlichten en Israël als een speler in het Midden-Oosten zal krijgen.”
– “Until now, we’re going to see where we go,” Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman said. “We hope that we will reach a place that will ease the life of the Palestinians and get Israel as a player in the Middle East.”

Lees verder

2023-08-22: Nikki Haley valt mede GOP-kandidaat Ramaswamy aan wegens oproep om Israëlische hulp te schrappen – Nikki Haley assails fellow GOP candidate Ramaswamy over call to cut Israel aid

– Tijdens zijn optreden in “Stay Free with Russell Brand” op Rumble vorige week, sprak Ramaswamy zijn ambitie uit om de Abraham Akkoorden uit te breiden, waardoor verdere hulp aan Israël ‘onnodig’ wordt nadat het huidige hulppakket in 2028 is afgerond.
– During his appearance on “Stay Free with Russell Brand” on Rumble last week, Ramaswamy expressed his ambition to extend the Abraham Accords, thereby rendering further aid to Israel “unnecessary” after the current aid package concludes in 2028.

Lees verder

2023-05-30: Premier richt zich op VS na wegwerken binnenlandse hindernissen; Dermer leidt inspanning – PM turns focus on US after clearing domestic hurdles; Dermer to lead effort

– Aangezien de premier nog geen uitnodiging voor het Witte Huis heeft ontvangen, fungeert zijn naaste medewerker, minister van Strategische Zaken Ron Dermer, als contactpersoon met de regering.
– As the prime minister is yet to receive an invitation to the White House, his close associate, Strategic Affairs Minister Ron Dermer, acts as a liaison vis-à-vis the administration.

Lees verder

2021-09-22: De Abraham-akkoorden stimuleren meer normalisatie, maar niet naar hetgeen  je naar op zoek bent ******* The Abraham Accords Are Spurring More Normalization, But Not Where You’re Looking

Vandaag is het de eerste verjaardag van de ondertekening van de Abraham Akkoorden en hebben verschillende ministers en ambassadeurs uit de betrokken landen teruggeblikt  in Washington en New York. ******* Today marks the first anniversary of the signing of the Abraham Accords, and retrospectives with various ministers and ambassadors from the countries involved have been held in Washington and New York.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...