Tag: Addis Ababa

2023-08-11: Israël evacueert meer dan 200 Ethiopiërs uit conflictgebied – Israel evacuates more than 200 Ethiopians from conflict region

– Onder de geëvacueerden bevinden zich 174 mensen uit de stad Gondar in de provincie Amhara, die van oudsher een verzamelplaats is voor mensen die wachten op toestemming om naar Israël te verhuizen. Die groep omvatte zowel Israëlische burgers als mensen die in aanmerking kwamen om naar het land te emigreren.
– The evacuees include 174 people from the city of Gondar in the Amhara province, which has historically been a gathering spot for people waiting for authorization to move to Israel. That group included both Israeli citizens and those eligible to immigrate to the country.

Lees verder

2023-02-20: Top van de Afrikaanse Unie zet Israëlische delegatie uit – African Union summit expels Israeli delegation

– Israël neemt het incident waarbij de adjunct-directeur voor Afrika, ambassadeur Sharon Bar-li, werd verwijderd uit de zaal van de Afrikaanse Unie, ondanks haar status als gevolmachtigd waarnemer met toegangsbadges, zeer ernstig.
– Israel takes the incident in which the Deputy Director for Africa Ambassador Sharon Bar-li was removed from the African Union Hall despite her status as an accredited observer with access badges very seriously.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in via onderstaand formulier.

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...