2023-02-20: Top van de Afrikaanse Unie zet Israëlische delegatie uit – African Union summit expels Israeli delegation

– Israël neemt het incident waarbij de adjunct-directeur voor Afrika, ambassadeur Sharon Bar-li, werd verwijderd uit de zaal van de Afrikaanse Unie, ondanks haar status als gevolmachtigd waarnemer met toegangsbadges, zeer ernstig.
– Israel takes the incident in which the Deputy Director for Africa Ambassador Sharon Bar-li was removed from the African Union Hall despite her status as an accredited observer with access badges very seriously.

Lees verder