2022-08-03: ‘Leeuw van Nablus’ ontsnapt tweemaal aan gevangenneming door IDF, maar zijn tijd zal komen – ‘Lion of Nablus’ twice escapes IDF capture, but his time will come

– De veiligstroepen van PA lukte niet om de terreur in het Noorden van Samaria onder controle te krijgen, wat ertoe heeft geleid dat Jenin een ‘mini-Gaza’ is geworden o.l.v. Ibrahim Nablusi, celleider van de Al Aqsa Martelarenbrigade in Nablus.
– PA security forces failed to control terror in northern Samaria, leading to Jenin becoming a ‘mini-Gaza’, led by Ibrahim Nablusi, cell leader of the Al Aqsa Martyrs Brigade in Nablus.

Lees verder