Tag: Algeria

2023-02-20: Top van de Afrikaanse Unie zet Israëlische delegatie uit – African Union summit expels Israeli delegation

– Israël neemt het incident waarbij de adjunct-directeur voor Afrika, ambassadeur Sharon Bar-li, werd verwijderd uit de zaal van de Afrikaanse Unie, ondanks haar status als gevolmachtigd waarnemer met toegangsbadges, zeer ernstig.
– Israel takes the incident in which the Deputy Director for Africa Ambassador Sharon Bar-li was removed from the African Union Hall despite her status as an accredited observer with access badges very seriously.

Lees verder

2022-05-05: Media Zwijgen Over Benarde Situatie van Joodse Vluchtelingen uit Arabisch Gebieden – Media Erase Plight of Jewish Refugees From Arab Lands.

– De Israëlische regering heeft in 2019 actie ondernomen en een schadevergoeding van in totaal 250 miljard dollar geëist voor eigendommen en bezittingen die zijn achtergelaten door Joden die voor hun leven zijn gevlucht uit de Arabische Landen.
– The Israeli government took action in 2019, demanding compensation totaling $250 billion for property and assets left behind by Jews who fled for their lives. out of the Arab countries.

Lees verder
Bezig met laden

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...