2022-09-12: Amerikanen zijn bitterder verdeeld dan ooit – volgens peiling is 43% bang voor een burgeroorlog – Americans more bitterly divided than ever – poll finds 43% fear civil war is looming

– De belangrijkste bondgenoot van Israël zit in ernstige problemen – wat moeten evangelische christenen doen? De ongelovigen radicaliseren in hun haat tegen God en de kerk, en in het opdringen van waarden die volledig in tegenspraak zijn met de Bijbel.
– Israel’s most important ally is in serious trouble – what should Evangelicals do? The unbelievers becoming radicalized in their hatred of God and the Church, and in pushing values that are completely antithetical to the Bible.

Lees verder