2022-12-29: Oude Siloam Pool in Jeruzalem wordt blootgelegd en opengesteld voor het publiek – Ancient Siloam Pool in Jerusalem to be excavated, opened to the public

– De Pool van Siloam diende als reservoir voor het water van de Bron van Gihon, die tijdens de Eerste Tempelperiode via een ondergrondse watertunnel werd omgeleid, zoals beschreven in het boek Koningen II 20:20.
– The Pool of Siloam served as the reservoir for the waters of the Gihon Spring, which were diverted through an underground water tunnel during the First Temple period as described in the Book of Kings II 20:20.

Lees verder