2022-12-27: Twaalf belangrijke coalitieplannen in 2023- Twelve key coalition plans in 2023

– Opkomende deals tussen Likud en partners voorzien ook in de doodstraf voor terroristen, voortschrijdende annexatie, mogelijke anti-LGBT-discriminatie, gender gescheiden openbare evenementen.
– Emerging deals between Likud and partners also provide for death penalty for terrorists, advancing annexation, potential anti-LGBT discrimination, gender-segregated public events

Lees verder