2021-11-10: Sanhedrin begint olie te bereiden om koning messias/kohen gadol te zalven – Sanhedrin begins to prepare oil to anoint king messiah/kohen gadol

– Het is uitdrukkelijk verboden door de Bijbel om de olie opnieuw te maken voor enig ander doel, op straffe van ‘kareth’, de zwaarste straf die in de Bijbel wordt beschreven. 
– It is expressly forbidden by the Bible to recreate the oil for any other purpose, punishable by kareth, the most severe punishment described in the Bible.

Lees verder