2023-04-11: Netanyahu: Europese leiders zeggen het ene tegen mij in privé en het andere in het openbaar – Netanyahu: European leaders say one thing to me in private and another in public

– “Wat ze me achter gesloten deuren vertellen, in tegenstelling tot vergaderingen waar andere mensen bij zijn, weerspiegelt een heel andere interactie.” Europese leiders zeggen positieve dingen tijdens privé-ontmoetingen.
– “What they tell me behind closed doors, as opposed to meetings when other people are there, is reflective of a completely different interaction.” European leaders had positive things to say in private meetings

Lees verder