Tag: anti-judicial reform protests

2023-03-24: RODE LIJN OVERSCHREDEN: Linkse demonstrant gearresteerd voor slaan Israëlische minister – RED LINE CROSSED: Left-wing protester arrested for striking Israeli minister

– Een Israëlische vrouw is donderdag gearresteerd omdat zij minister van Landbouw Avi Dichter op het hoofd sloeg met een vlag tijdens een protest tegen het programma voor justitiële hervorming van de regering.
– An Israeli woman was arrested on Thursday for striking Agriculture Minister Avi Dichter on the head with a flag during a protest against the government’s judicial reform program.

Lees verder

2023-03-24: ‘Ik neem de teugels in handen’: Netanyahu noemt ‘almachtig hooggerechtshof’ echt gevaar voor democratie – ‘I’m taking the reins’: Netanyahu says real danger to democracy is ‘all-powerful court’

– “Velen in de natie zijn het erover eens dat het Hooggerechtshof wordt geleid door een besloten groep die rechters benoemt in een vriendjespolitiek systeem,” zei Netanyahu.
– “Many in the nation agree that the Supreme Court is run as a closed club for the appointment of judges in a friend brings friend system,” said Netanyahu.

Lees verder

2023-03-23: Is er een Bijbels gebod dat burgerlijke ongehoorzaamheid vereist? Afwegingen van Moshe Feiglin – Is there a Biblical imperative requiring civil disobedience? Moshe Feiglin weighs in

– “Protesten mogen niet proberen de staat te vernietigen”, zei hij. “Dat zou de samenleving naar anarchie sleuren. Het protest mag niet proberen het concept van wet en orde uit te wissen of het democratisch ingestelde regime te verwisselen. Protesten zouden moeten proberen op te lossen zonder te proberen de staat te vernietigen.”
– “Protests should not be trying to destroy the state,” he said. “That would drag the society down into anarchy. The protest should not try to erase the concept of law and order or exchange the regime that was established democratically. Protests should be trying to fix without trying to destroy the state.”

Lees verder

2023-03-17: Israël onder vuur: Biden’s coup om Iran de bom te bezorgen – Israel Under Attack: Biden’s Coup to Get Iran the Bomb

– “Amerikaanse steun voor demonstraties in Tel Aviv gaat niet over de toekomst van Israëls rechterlijke macht. Het gaat over het boeien van Israël terwijl Iran de bom krijgt,” schrijft Lee Smith in Tablet Magazine.
– “U.S. support for demonstrations in Tel Aviv isn’t about the future of Israel’s judiciary. It’s about handcuffing Israel while Iran gets the bomb,” writes Lee Smith in Tablet Magazine.

Lees verder
Bezig met laden

Nieuwsbrief

Geef u op voor het Nieuws Weekoverzicht
nieuwsbrief@israelcnn.com

Volg ons / Follow us

Podcast JD Farag (English)

Recent Videos

Bezig met laden...