2022-04-11: Wie is de Israëliër die ter dood veroordeeld is in een Arabisch land? – Who’s the Israeli sentenced to death in Arab country?

– Onlangs heeft de familie luidkeels beweerd dat de Israëlische regering niet genoeg heeft gedaan om Kiwan bij te staan, waarbij ze beweerde dat de vermeende passiviteit te wijten is aan haar Arabische etniciteit.
– Recently, the family has been vocal in charging that the Israeli government has not done enough to assist Kiwan, claiming that the alleged inaction is because of her Arab ethnicity.

Lees verder